Webansvarig: Mats Nilsland


Syskon nu och sedan
Arbetet med att fylla Syskon med allt som finns i System och konventioner pågår nu för fullt. Våra redaktörer ansvarar fritt för olika avdelningar och har olika arbetssätt. Huvudansvarig är Tjolpe Flodqvist som samordnar det hela och varje månad presenterar läget i spalten Redaktionellt. 

Hittills har materialet som publicerats med ett fåtal undantag producerats av våra redaktörer, men vi vet att alla ni andra också kan hjälpa till. Skriv och berätta om era egna idéer eller tipsa oss om vad ni vill se på Syskon!

Vår huvudsponsor, Sveriges Bridgeförbund, bidrog med medel för uppstarten av projekt Syskon. Tanken var då att Syskon skulle vara en uppslagsbok för System och konventioner. Jag skulle fungera som projektledare. När vi fick ett krisläge valde jag att ta över arbetet med hemsidan och sedan har det varit svårt att stoppa mig!

Mina ambitioner har gjort att vi för länge sedan spräckt vår budget, men tack vare sponsring och ideellt arbete har vi klarat oss ändå. Formellt sett har SBF nu valet att ta över Syskon eller att satsa på ett vidare samarbete med den grupp som arbetar med projektet idag.

Efter SBFs styrelsemöte den 14 februari kommer Syskon's framtid att klarna. Vi som jobbar med Syskon behöver veta villkoren för ekonomi och samarbetet med SBF.

I samråd med SBF hoppas vi att kunna fortsätta att utveckla alla delar av Syskon. Bud- och spelteori är ett uppskattat område bland SBFs medlemmar och Syskon är, tycker jag, ett bra forum att bygga vidare på i kommunikationen mellan medlemmarna och förbundet.

Ett av förslagen som jag fått är följande:

Jag heter Johan Moberg och är en flitig användare av syskon.nu. Ett stort
tack till dig och övriga som jobbar med den.

Jag har en idé på en ny avdelning: systemproblemet. Den tekniska
utformningen skulle kunna vara lika som budproblemetet, men istället för att
välja bud i en viss situation skulle man välja betydelse för ett visst bud.
Detta kräver givetvis att den som postar systemproblemet själv kan ange ett
antal svarsalternativ. Här kommer några exempel på frågor jag skulle posta:

1hj-(1sp)-pass-(2sp); pass-(pass)-D

Är D A)SD, B) kl+ru, C) kl+ru och dessutom hj-ampis men för svag för direkt
neg D eller D) något annat?

(3sp)-D-(pass)-4ru-(pass)-4hj

Är 4hj A)enfärgshand i hj och för starkt för direkt 4hj, B) stark hand med
halvbra hj och lå-ampis, C) tvåfärgshand hj-kl eller D) något annat?

Poängen är att såvitt jag förstår skulle tekniska lösningarna bakom
budproblemet kunna återanvändas nästan helt och hållet.

En bra idé, tycker jag. Den har vidarebefordrats till Anders Ljung.

Det dröjer ett litet tag innan Mjölkbudet fortsätter. Även där väntar jag på en tekniskt lösning. Räkna med att nästa omgång blir i slutet av februari.