Webgubbe: Mats Nilsland

Nytt ansikte på Syskon
Efter mycket arbete kan vi presentera en ansiktslyftning (hoppas jag) på Syskon. Idén med den nya layouten är att ge vår publik
en klarare avgränsning mellan System & konventioner och annat. Dessutom har vi försökt att förbereda oss för den information som kommer att finnas på Syskon. I mängder och med varierande innehåll. Redan nu, när vi knappast ens har startat finns det hundra filer i arkivet!

Anslagstavlan finns ej kvar längre som länk. Som jag ser det behöver vi den inte och den har också använts väldigt sporadiskt. Länken till den finns kvar på SBFs hemsida.

Nytt är utökade sammanfattningar och översiktsbilder på olika nivå. Sajtkartan ger en generell bild av Syskon. Översikt av filarkivet ger en bra bild av hur vi har delat upp informationen. Som ni också ser där har de olika underavdelningarna ofta egna startsidor. Allt för att ni skall finna det ni söker.

Vi har ökat antalet avdelningar i gruppen konventioner. Tillkommit har slambudgivning och konkurrensbudgivning. Har vi tur får vi också några tillskott i syskonskaran (medarbetarna).

Till sist vill jag säga att jag tror att samarbetet med SBF och Svensk Bridge kommer att intensifieras. SBF ägen webplatsen www.syskon.nu men den är inte värd mycket utan det stora arbete som våra medarbetare och redaktörer utför. Eftersom betalningen för deras arbete inte på något sätt motsvarar arbetsvärdet vill jag även kalla medarbetarskaran för sponsorer i det fall de har någon glädje av det.

Håll till godo med nya Syskon. Hittar ni något bra där så berätta det för andra. Är det något som inte fungerar, så meddela oss.