Projektledare: Mats Nilsland

Idén till detta forum fick jag när funderade kring en ny upplaga av boken "System och konventioner". Det är svårt att hålla en sådan bok aktuell. Men på internet är det möjligt!

Jag hoppas att Syskon skall vara en ständigt levande källa att ösa ur för den som är intresserad av att lära sig mer om bridge. Vare sig det gäller att Du vill fräscha upp Dina egna budmetoder eller ta reda på mer om den där konventionen som motståndarna använde emot Dig, skall informationen finnas här.

Redan nu finns det lite material på Syskon. Jag tror det tar 3-6 månader innan vi har "alla" konventioner på plats. Kanske går det ännu snabbare.

Genom Sveriges Bridgeförbunds medverkan har vi fått ett startkapital samt en viss officiell status. Jag hoppas och tror att medlemmarna kommer att ha stor och långvarig glädje av innehållet på Syskon.

När vi nu sjösätter projektet är det upp till redaktionen och svenska folket att fylla sidorna med innehåll. Vill Du bidra så kan Du göra det genom att sända ett mail till respektive redaktör.

Jag vill passa på att tacka medarbetarna för deras insats hittills. Ett särskilt tack till Tjolpe som lagt ner mycket möda på att få ordning på alla konstiga filformat. Ett tack också till Anders Ljung som lånat ut idéer och arbete med interaktiva funktioner till bridgespelarnas egen sida: Din avdelning. 

Välkommen till Syskon!

Vellinge i december 2001

Mats Nilsland

Efter 25 år som grossist i blomsterbranschen sadlade Mats om till datakonsult för ett par år sedan. Verksamheten drivs nu i ITBOLAGET.

Lena och Mats fungerar också, sedan ett par år tillbaka, som uppfödare av travhästar hemma på Gröndala Gård. Bridgen är fortfarande en hobby för både Lena och Mats, men efter ett antal år i landslaget vill de ha mer tid för annat.

Som skribent har Mats medverkat i flera tidskrifter och startat (och lagt ner) ett par egna. Bland utgivna böcker märks Modern Standard, System och konventioner samt en serie om budmetoder på engelska - The Scanian Way.