Det är naturligtvis glädjande för Syskonskaran som arbetar med sajten, att förbundet givit oss förnyat förtroende att jobba vidare med Syskon. Detta har man bekräftat dels genom att be oss fortsätta dels genom att budgetera medel för sajtens vidareutveckling under nästa budgetår. Därefter ska Syskon förhoppningsvis vara välförsedd med material, och övergå i ett slags driftsfas med uppdateringar av befintligt material och inlägg av nya innovationer.

 

Med ett bedrövligt OS överståndet har redaktörerna indikerat ökande aktivitet, förhoppningsvis resulterande i en strid ström av nya beskrivningar till sajten. 

 

Jag hoppas verkligen att alla ni som sitter där ute och klämmer på smarta knep och idéer till sådana, kommer er för med att skicka in dem till oss!

 

Vi behöver all hjälp vi kan få, om vi ska nå vårt mål, att sajten mot slutet av året ska utgöra en god illustration av dagens svenska bridgemetoder.

 

Redaktörernas planering för den närmaste tiden ser ut sålunda:

 

System

 

Modern Standard

 

Anders Wirgren jobbar på med kompletterande beskrivningar av MS, lite fler konventioner som ingår, och kanske en skiss över MS med femkorts högfärg.

 

 

Övriga system

 

Christer Enkvist levererar ju löpande det ena systemet efter det andra, många för oss okända men tänk på att mycket av det material som landar på Syskon kan utgöra grunder för nya fräscha innovationer.

 

En beskrivning av Super Standard publiceras inom kort och i vardande är ett par recept på  svenska (Uppsala) pass-system, "Passcolino" och "Naturligt med kravpass".

 

Ni som läser dessa beskrivningar av mer eller mindre praktiska metoder brinner väl av längtan av att få bidra med era egna alster?


Christer har även utlovat ytterligare en teoretisk artikel, som skall behandla fjärdehandsöppningar. 

 

 

Konventioner

 

Offensiva konventioner

 

Peter Swenssons kortsiktiga mål är att kortfattat beskriva vanligt förekommande öppningsbud och stödbud samt behandla inskickade förslag. Därefter tänker han ge sig i kast med svarsbud och återbud.

 

Peter jobbar dessutom med att scanna av lättillgänglig systemflora och har identifierat 70-talet konventioner, som han avser presentera. Troligtvis buntar han till en början ihop dem enligt visa grundteman.

 

Substrukturen för denna avdelning ser f n ut så här:

 

  • Öppningsbud
  • Svarsbud och direkta återbud
  • Övriga återbud

 

 

Defensiva konventioner

 

Bertil G Johnson har ju varit ytterst produktiv, och han tänker fortsätta på samma sätt som tidigare. Det innebär ett slags ”ketchupmetod”, dvs. att avdelningen sväller stötvis då Bertil skickar en hisklig massa beskrivningar till mig. Alltid lika trevligt J

 

Närmast på programmet står metoder mot diverse tvåöppningar.

 

 

Slamkonventioner

 

Anders Morath har tänkt sig att presentera 1-2 slamkonventioner i veckan.

 

Dessutom vet jag at Anders arbetar på beskrivningar av sina egna system, SKROT och SWAN, som så småningom dyker upp i systemavdelningen.

 

 

Motspelskonventioner

 

Anders Wirgren funderar på att skriva litet om markeringsfilosofi, och kanske något om subtiliteter som kryptiska markeringar, m.m.

 

 

Interaktiva avdelningar

 

Anders Ljung arbetar för tillfället med automatiseringen av Mjölkbudet, dvs. hanteringen av inkommande svar på Mjölkbudet.

 

Därefter tänker han skapa en Duellen-applikation, där man ska kunna logga in och bjuda en uppsättning givar tillsammans med sin favoritpartner.

 

Den inloggningsfunktion som Anders tar fram för Duellen kommer han att modifiera så att den kan användas för inloggning till Budproblemet också. Detta kommer att underlätta hanteringen av Budproblemet.

 

Som du förstår kräver realiserandet av denna ambitiösa plan en massa arbete, men Anders hoppas ändå hinna med det ovan nämnda innan sommarlovet.

 

Anders är alltid öppen för förslag till förbättringar av befintliga funktioner samt idéer om nya.

 

Deklarationer

 

Björn Sörling har flaggat för fler systemdeklarationer enligt följande plan:

 

Mars:

Carotti

April:

Lilla "lovliga" Säfflespadern

Maj:

Magic D-light

Juni:

Piranha Club

 

Björn hoppas kunna leverera fler pardeklarationer i samma takt.

 

2002-03-03

tjolpe