Sven-Olov Flodqvist - Redaktör

Tjolpe

Mina förhoppningar om SysKon, System och Konventioner på Internet, är att den ska bli en flitigt använd informationskälla för dem som vill kolla upp vad som egentligen står bakom de konventionsnamn de stöter på och lära sig något om dem, men framförallt för dem som vill leta fram tillfredsställande lösningar på problem eller kanske för att komplettera sitt system eller till och med pussla ihop ett nytt från grunden genom att utnyttja redan uppfunna hjul.

Primärt är tanken att SysKon ska innehålla beskrivningar på sånt som används av svenska bridgespelare i dag eller i morgon. Däremot ska SysKon inte innehålla föråldrat material med enbart historiskt värde. Gränsdragningen kan förstås bli en smula luddig ibland, men det är sådana spörsmål som SysKons redaktörer måste ta ställning till.

Alla ni där ute uppmanas att skicka in förslag till system eller konventioner som ni tycker bör vara med på SysKon. Vi som bearbeter och presenterar system och konventioner lovar att begrunda alla förslag, även om inte allt som skickas in kan publiceras.

Jag har sysslat med dokumentation av bridgesystem sedan början av 70-talet, då Anders Morath och jag tillsammans skapade och vidareutvecklade Morotsklövern, sedermera Carrot Club. Jag jobbade faktiskt med "klipp och klistra" redan på den tiden, men på ett mera jordnära sätt än man gör i dag. Saxen byttes så småningom ut mot en IBM stordator och med tiden mot programvaror på Macintosh och PC samt Internet.

Skrivit bridge har jag gjort sedan slutet av 70-talet, då Eric Jannersten övertalade mig att börja arbete med Bridgetidningen. Utöver engagemanget i BT har jag skrivit för Dagens Nyheter i cirka 20 år.

Jobbet inom datorvärlden parat med bridgen som hobby resulterade i stapplande försök med givgeneratorer i stordatormiljö och senare även på mindre s k avdelningsdatorer. Så småningom fördes erfarenheterna över till Macintosh, där de första versionerna av Bridge D/A, givgenerator och -simulator, utvecklades. Numera är programmet uppe i version 3.4 och vidareutvecklas enbart på PC-plattformen. Bridge D/A säljs via BTkonsult.

Spånga i december 2001
Sven-Olov Flodqvist