Wicked Stayman

Eftersom jag vill att du skall skriva om dina idéer får jag föregå med gott exempel. Håll till godo.

Det finns en hel del variationer på temat försenad Stayman. En av de mest vanliga är kanske försenad dubbel Stayman, där både 2
§ och 2¨ frågar efter oredovisade högfärgslängder med 2¨ som ett utgångskrävande alternativ.

 

Försenad heter det därför att budet kommer i andra budronden, exempelvis efter inledningen 1§/¨, svaret 1©/ª och återbudet 1NT.

 

På 2§ från svarshanden kan man spela så att ÖH redovisar extralängder i högfärg oavsett styrka eller så skall ÖH alltid bjuda 2¨, varefter SH visar en invithand med 2©/ª.

 

En idé är följande. Budgivningen inleds 1§/¨ - 1ª; 1NT i exemplet.

Svarshandens bud:

 

2§

Avläggshand i högfärg eller minst invit

2¨

Naturligt, svagt (kan vara längre ruter än spader)

2©

Mild invit (minst 5-4 i hö)

2ª

Mild invit (minst 5 spader)

2NT

Invit

3§/¨/©

Invit med 5-5

3ª

Invit

 

Min idé bygger på att öppnaren alltid skall svara 2¨ med minimum och 2©/ª med maximum. I detta exempel kan ÖH bjuda 2© eller 2ª med maximum. Efter exempelvis 1¨ - 1©; 1NT - 2§ bjuder ÖH alltid 2© med maximum. Högfärgsbuden lovar alltså inte nödvändigtvis extra längd! Därav namnet på konventionen!!

 

När svarshanden har en avläggshand återkommer han med 2©/ª (eller passar på maximibud). Övriga bud från SH är utgångskrav. Jag föreslår följande modell efter 1§/¨ - 1ª; 1NT - 2§; 2X (oavsett vilken)

 

2NT

Utgångskrav men inte 5-5 i två färger

3§/¨/©

Utgångskrav med 5-5 (4-stöd om höjning av 2©)

3ª

Slaminvit med 5332

3NT

Utgångsväljare med 5332

 

Efter 2NT bjuds färger naturligt från båda händer. (Efter påpekande från Anders Ljung lovar  NT inte fem spader, SH måste också kunna bjuda en stark balanserad hand - Jag sade ju att det var en ny idé... :)

 

Vad skulle då vara fördelen med detta. En fördel skulle kunna vara att motståndarna inte alltid vet om SH har en avläggshand eller en invithand. Det blir farligare för dem att agera. En annan fördel är tillgången till milda inviter i högfärgerna, vilket kan vara särskilt bra om ÖH rent av kan ha singelton i spader vilket många spelare tillåter.

Detta enkla koncept kan naturligtvis utvecklas vidare. Efter 1§/¨ - 1©; 1NT - 2§ och svar kan SH använda 2ª som ett reläbud, vilket ger utrymme för öppnaren att redovisa en femkorts lågfärg. Och så vidare.

 

Välkommen med synpunkter och egna inlägg!

 

Tillbaka upp