Etablerade systemkomplex efter en naturlig stark sangöppning, eller -återbud via en artificiell öppning.

Källa är Mats Nilsland System & Konventioner från 1982.

 

Stayman på 2NT

Modern Standard på 2NT

Flint

Flint-Baron

Cotter

Modifierad Cotter på 2NT

EFOS på 2NT

Luck-Cotter på 2NT

Morotsklöver på 2NT

Efter naturligt 3NT

Carrot efter 3NT

 

Stayman på 2NT

Innebär att 3§ är högfärgsfråga och övriga svar naturliga (dock kan 4§ användas som essfråga enligt Gerber).

 

Modern Standard på 2NT

Staymans 3§ används. Efter svaret på 3§ är 4§ naturlig slaminvit.

MS kan kombineras med Flints 3¨ eller överföring. Även efter Stay­mans 3§ och återbudet 3NT (båda högfärgerna om detta bud används) kan över­föring komma in i bilden.

 

Flint

(Jeremy Flint, England) Innebär en kombination av Flints 3¨ med typ av Staymans 3§.

 

Flint-Baron

Kombination av 3§ enligt Baron och 3¨ enligt Flint.

 

Cotter

(Alvar Stenberg) Svaret 3§ ber öppnaren bjuda 3¨ medan svaret 3¨ är högfärgsfråga. Svaret 3©/ª är krav med femkorts högfärg. Systemet har efterhand utvecklats till Luck-Cotter.

För fortsatt budgivning efter svaren och 3¨, se Cotter 3§ respektive Cotter 3¨.

 

Modifierad Cotter på 2NT

2NT

3¨

 

3©/ª

ahö

Slaminvit med trumfstöd.

 

4§/¨

Naturlig slaminvit med minst femkortsfärg.

Enligt Morotsklövern är svararens 3NT på 3© slaminvit med hjärterstöd, medan 3ª är naturligt med fyrkortsfärg och 4© över 3ª är slaminvit med spaderstöd.

 

EFOS på 2NT

(Jan Wohlin) Svar på 2NT enligt EFOS-metoden.

3§

EFOS 3§.

3¨

EFOS 3¨.

3©

Fem hjärter och högst tre spader.

3ª

Fem spader och högst två hjärter.

3NT

Naturligt.

4§

Slaminvit i ruter.

4¨/©

Överföring till 4©/ª.

4ª

Slaminvit i klöver.

4NT

Essfråga.

 

Luck-Cotter på 2NT

(Alvar Stenberg) Skiljer sig från den ursprungliga Cottermetoden på flera punkter:

2NT

4§/¨

Slaminvit med fyrkortsfärg och start för växelvis färgvisning.

 

 

 

2NT

3¨

 

Bud

4§

Slaminvit med ruter och klöver.

 

4¨

Slaminvit med ruter.

 

4©/ª

Slaminvit med ruter och högfärgen (om objuden)

 

 

 

2NT

3§

 

3¨

4§

Slaminvit med klöver.

 

4¨

Slaminvit med klöver och ruter

 

4©/ª

Slaminvit med klöver och högfärgen.

 

Morotsklöver på 2NT

(Flodqvist, Morath, Stockholm) Utveckling av Cotter så att man inte ens kan hitta den ursprungliga idén, avlägg pa treläget!

Svar på 2NT:

3§

Kommando till 3¨.

3¨

Högfärgsfråga

3©/ª

Krav med femkortsfärg.

4§/¨

Överföring till 4©/ª.

Efter 2NT-3§; 3¨:

3©

Slaminvit med lågfärgerna. Öppnaren kan fråga efter femkortsfärg med 3ª. Svararen visar då 4-4 med 3NT, 5-5 med kontrollbud i 4©/ª.

3ª

Fem spader och fyra hjärter, krav.

3NT

Slaminvit med jämn hand eller 4441..

4X

Slaminvit med långfärg, men 4©/ª är inte krav..

Efter 2NT-3¨ används Cottermetoden med de tillägg som redovisas som Modifierad Cotter.

Efter 2NT-3© bör öppnaren redovisa en eventuell fyrkorts spader med 3ª.

 

Efter naturligt 3NT

(Modern Standard) Svararens 4§ frågar efter högfärg och kan vara inledning till slaminvit med jämn hand. Vill man utveckla budgivningen ytterligare kan man låta 4¨/© vara överföring och 4ª fråga efter bästa lågfärg.

I MS har man ingen naturlig öppning med 3NT. Denna budgivning före­kommer bara efter 2§-2¨; 3NT.

 

Carrot efter 3NT

(Morotsklöver, Carrot Club och Skalmar) Här har man mer utstuderade metoder:

4§

Söker färger nerifrån tills man funnit 4-4-anpassning eller är i 4NT. När 4NT passeras visas stöd och samtidigt antal ess enligt modifierade Blackwoodskalor.

4¨

Puppet till 4©, varefter svararen avger slutbudet.

4©

Naturliga rondkrav, slaminviter.

5§/¨

Naturliga slaminviter, okrav.

 

Version & datum:

1 – 2003-10-27

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist