Delsystem: 3NT (naturligt) system.

 

Ursprung: något ovisst, spelades i alla fall av Fallenius-Nilsland på 90-talet.

 

Skapat datum: 1990-talet

 

Syfte: Ibland händer det sig att motståndarnas spärrbudgivning gör att man tvingas bjuda 3NT på lite av varje. Likaså kan det hända att man i standardsystemet någon gång måste bjuda 3NT för att visa exempelvis 25-27 hp. Detta delsystem kan underlätta en hel del i sådana lägen.

 

Beskrivning: Även om budgivningen för den oinvigde kan tyckas vara en aning konstlad, är den trots allt väldigt enkel och konventionen väldigt praktisk (även om det ska tilläggas att den inte är alltför frekvent).

 

Svarsbud

4§

stopprelä eller höjning till 4NT

4¨/©

överföring, slaminvit med 5+ i färgen över

4ª

slaminvit med 5+ korts §

4NT

slaminvit med 5+ korts ¨

 

Fortsatt budgivning

 

Efter 3NT-4§ bjuder 3NT-bjudaren 4¨ med tillägg, varpå Svarshanden bjuder vad han tror är lämpligt. Detta är den vägen man går om man exempelvis bara vill spela 4ª, oavsett om inklivaren har tillägg eller ej. Utan tillägg bjuder 3NT-bjudaren 4© varpå Svarshanden återigen passar/bjuder vad han tror är lämpligt (4NT = kvantitativt). Skulle Svarshanden bjuda ett överbud i motståndarnas färg visar det en tvåfärgshand (minst 5-5).

 

Efter 3NT-4¨/© accepterar 3NT-bjudaren överföringen med minimum, bjuder 4NT med tillägg utan stöd (varpå Svarshandens nya färger är naturliga kravbud) medan 5§ och högre bud är svar på essfråga med Svarshandens färg som trumf.

 

Efter 3NT-4ª bjudes likadant som efter 3NT-4¨/© med skillnaden att 5NT/6§ är svar på essfråga (eftersom 5§ är negativt).

 

Vad man vill ha för svar på sina essfrågor är naturligtvis beroende av vad man brukar spela med för essfrågor.

 

Efter 3NT-4NT visar 5§ tillägg, 5¨ är avslag och högre bud är kontrollbud med ¨-stöd.

 

En transfer till motståndarnas färg är slaminvit med en trefärgshand (4441 eller 5431).

 

Variationer: Ett alternativ kan förstås vara att helt enkelt spela som man gör efter sin 2NT-öppning. Problemet med detta är förstås att man inte riktigt kan komma åt att visa sin styrka på ett bekvämt sätt på grund av den höga tricknivån.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 – 2002-02-06

Beskrivet av:

David Bryder