Delsystem: Backström 2NT. Svarsbudgivning efter stark 2NT-öppning

 

Ursprung: Lars Backström har satt samman systemet mestadels utifrån tidigare kända knep. Enligt Puppet Stayman frågar 3§ efter 4- och femkorts hö och 3¨ och 3© är överföringsbud. Därmed blir 3ª ledigt för att visa den svårbjudna svarshanden med 5ª4©.  4§/¨ via följer Alvar Stenbergs Cotter-sekvenser. Direkta 4§/¨ visar minst 5-4 i lågfärgerna, medan jag inte tidigare stött på min definition av 4©/ª (enfärgad lå).

 

Hans-Olof Hallén och Ulf Hegethorn har bidragit med idéer.

 

Skapat datum: 2002, modifierat 2003 och 2004.

 

Syfte: Eftersom öppningshanden är stark, är målet att få den handen att bli spelförare i rätt kontrakt på ett så enkelt sätt som möjligt, med hänsyn till den relativt låga frekvensen av öppningsbudet.

 

Beskrivning

 

Metoden används framförallt efter direkta naturliga 2NT-öppningar eller via omvägen över 2§ (20+), men kan även tillämpas efter starkt 2NT-inkliv.

 

Definitioner

 

”Tom” färg saknar honnörer utom möjligen esset, dvs en hand utan gubbar. Gubbar är K, D och kn. Vid maxstyrka kan knekten i färgen få finnas. Med 5-4 i två färger avses minst 5-4 fördelning.

 

2NT

3§

frågar efter 4- och femkorts hö

 

3¨/©

överföring till femkorts högfärg

 

3ª

visar minst femkorts spader och fyrkorts hjärter

 

3NT

slutbud

 

4§/¨

slaminvit med femkortsfärg och fyrkorts alå

 

4©

Slaminvit med 6+ §/¨ utan sidofärg

 

4NT

kvantitativ invit till 6NT, öh kan visa stark 5-färg

 

5§/¨

chansbud med långfärg

 

5©

slaminvit med oskyddade honnörer i sidofärger 

 

5NT

kvantitativ invit till 7NT, öh kan visa stark 5-färg

 

 

 

Efter 2NT – 3§

 

Med någon fyrkorts hö eller om sh vill veta om öh har femkorts hö, frågar sh med 3§ efter högfärg. Det måste han även göra med fyrkorts hö och längre lå samt slamintresse. Med enfärgad femkorts lå och slamambitioner inleder sh med 3§ för att, om inte öh bjöd en passande femkorts hö, fortsätta med att visa sin färg enligt nedan.

 

Med en hand utan 5-färg, minst en fyrkorts lå och starkt slamintresse,

bjuder sh 3§. Om då öh svarar 3¨ eller 3NT, kan sh bjuda 4lå (4§ med båda lå).

 

2NT

3§

 

3¨

 

öh har minst en fyrkorts hö

3©/ª

 

femkortsfärg

3NT

 

öh har varken fyr- eller femkorts hö

 

 

 

2NT

3§

 

3¨

3©

sh har fyrkorts spader

 

3ª

sh har fyrkorts hjärter

 

3NT

slutbud

 

 

 

Om sh har fyrkorts hö och längre lå, börjar han med att undersöka om gemensam hö finns.

 

 

 

2NT

3§

 

3¨

3©

 

3ª

4©

slaminvit i spader

 

4ª

slutbud

 

 

 

2NT

3§

 

3©

3ª

slaminvit i hjärter

 

4§/¨

visar femkorts lå med minst en topphonnör, med eller utan hö-stöd

 

 

 

2NT

3§

 

3ª

4©

slaminvit i spader

 

4§/¨

visar femkorts lå med minst en topphonnör, med eller utan hö-stöd

 

 

 

Efter 2NT – 3¨/©

 

Dessa svarsbud är alltså överföring till högfärg. öh kan med fyrstöd visa en ”tom” färg, men undviker att svara 4¨ på 3¨ resp. 4© på 3© för att inte få spelföringen på fel hand. När öh är ”tom” i färgen under trumf, väljer han i stället att hoppa till 4 i trumffärgen. Med trestöd accepterar öh överföringen och kan sedan på ev 3NT visa ”tom” färg på fyrläget. Med fyrstöd utan tom färg svarar öh 3NT. 4NT av sh är essfråga, varpå öh svarar 5NT med fyra ess plus trumfkungen. Exempel:

 

2NT

3¨

 

3©

 

normala svaret med 2-3 hjärter

3ª

 

fyrstöd i hjärter och tom spader

3NT

 

fyrstöd i hjärter utan tom färg

4§

 

fyrstöd i hjärter och tom klöver

4¨

 

får ej bjudas

4©

 

fyrstöd i hjärter och tom ruter

 

 

 

2NT

3©

 

3ª

 

normala svaret med 2-3 spader

3NT

 

fyrstöd i spader utan tom färg

4§/¨

 

visar fyrstöd i spader och tom lågfärg

4©

 

får ej bjudas

4ª

 

fyrstöd i spader och tom hjärter

 

 

 

2NT

3©

 

3ª

3NT

sh har femkorts spader och ber öh välja mellan pass och 4ª

 

4§/¨

Femkorts spader och fyrkorts lå

 

4©

5-5 i hö. Ber om preferens. Ej slaminvit.

 

4ª

slutbud

 

4NT

RKCB, med spader som trumf

 

hopp

splinter med bra 6+ spader

 

 

 

Bud i ny färg under trumffärgen av sh, när öh visat ”tom” färg, är fortsatt transfer.

 

Är det inte risk att man kommer för högt? Om man öppnar med 2NT på 22-24 och har en gemensam 10-korts hö, vill man nog spela utgång, även om sh kan sakna honnörsstyrka. (Med 20-21 öppnar man med 2§, på vilket sh kan bjuda 2©/ª som okrav.) Om sh råkar ha singelton i öh:s tomma färg, har man hittat maxanpassning i händelse av slamambitioner.

 

Efter 2NT – 3ª

 

Med minst 5ª4© kräver sh med 3ª och visar därmed sin fördelning, på vilket öh med stöd i någon hö kan svara 4§/¨ enligt ovan med ”tom” färg. Sh går ned i 4hö utan slamintresse. I budgivningen 2NT - 3ª; 3NT - 4© visar sh 5-5 i hö och slaminviterar.

 

Efter 2NT - 4§/¨

 

Svaret 4§ visar 5§4¨,  medan 4¨ visar 5¨4§. Båda buden är slaminviterande. Öh:s billigaste bud i lågfärg är förstås preferens med stöd. 4©/ª visar stöd i minst en av lågfärgerna samt ”tom” hö, medan 4NT är avslag och slutbudsförslag.

 

Stenberg-Cotter, 2NT - 4§/¨ (nu via ) 

 

Sh har slamambitioner och söker i första hand efter gemensam 4-4 i lågfärg.

Efter 2NT-3§;3¨ och 2NT-3§;3NT visar sh med 4§/¨ sin lägsta fyrkortsfärg av flera. Utan stöd bjuder öh i sin tur sin lägsta fyrkortsfärg på fyrläget, varpå så fortsättes växelvis. Saknas stöd eller högre färg bjuds 4NT. Så fort 4-4-anpassning hittats måste detta meddelas. Det sker på följande sätt:

 

Med minimum bjuder man 5§. Med maximum bjuder man så här: öh visar max. med 5¨, varpå sh visar antal ess (5© noll ess osv.). Sh visar direkt antal ess, varvid 5¨ visar noll ess, 5© ett ess osv. Därefter är bud i sang och trumf avlägg, medan övriga bud är stor- eller lillslaminvit beroende på tricknivå.

 

Ett undantag är följande bud av öh på sh:s 4§:

4NT

 

visar klöveraccept och minimum

5§

 

visar klöveraccept och maximum. Sh redovisar antal ess.

 

 

 

När en spelare visat minimum med 5§ (4NT), kan partnern med max. fortsätta budgivningen. Om det är sh som gör detta, visar han hur många ess han har, varvid dock trumffärgen överhoppas i budskalan. Om det är öh som gör detta, bjuder han närmaste färgbud (trumffärgen undantagen), varefter sh redovisar antal ess (här visar även trumffärgen essantal).

 

Några exempel:

 

2NT

3§

 

3¨

4¨

 

5¨

5ª

4-4-anpassning i ruter, öh har max, sh har ett ess

6¨

 

 

 

 

 

2NT

3§

 

3NT

4§

 

4¨

5§

man har 4-4- anpassning i ruter, sh har min. för sin invit

5©

5ª

öh frågar efter ess (5¨ vore avlägg). sh har inga ess

5NT

 

slutbud

 

 

 

Observera att det alltid är sh som visar antal ess. Trumfkung räknas som ess.

Fördelen med att gå via 3§ är att en 5-3 anpassning i hö kan hittas på vägen.

 

Efter 2NT – 4©, slaminvit med minst sex klöver

4ª

 

öh har anpassning i klöver och låter sh avgöra nivån

4NT

 

slutbudsförslag

5§

 

slutbudsförslag, spelar hellre färg än sang

6§

 

Fina slamvärden

 

 

 

Efter 2NT – 4ª, slaminvit med minst sex ruter

4NT

 

slutbudsförslag

5§

 

öh har anpassning i ruter och låter sh avgöra nivån

5¨

 

slutbudsförslag, spelar hellre färg än sang

6¨

 

Fina slamvärden

 

Länkar:

 

Version & datum:

2 - 2004-12-07

Beskrivet av:

Lars Backström