Delsystem: Bergen Raises – höjningar av högfärgsöppningar.

 

Ursprung: Marty Bergen

 

Skapat datum: publicerat 1985

 

Syfte: Struktur för att visa trumfstöd efter öppningsbuden 1©/ª som visar 5+ korts färg.

 

Beskrivning

Tonvikten ligger på att snabbt försöka förmedla dels styrka och dels längd i trumf så att man så snabbt som möjligt kan bjuda sig till lämplig tricknivå. Betoningen på detta kanske kan ses som naturlig med tanke på Bergens partnerskap med Larry Cohen (”The Law”).

 

Svarsbud

Enkelhöjning

7/8-10, 3-korts stöd

2NT

Utgångskrav med 4+ stöd

3§

7-10, 4-korts stöd

3¨

limit-höjning med 3-korts stöd

Dubbelhöjning

4-korts stöd, spärr (0-6 hp)

3NT

3-korts stöd, balanserad, inte krav

4§

Stark balanserad hand (16+) med stöd

4¨

”Bra” höjning till 4©

Utgångshöjning

Svag spärrhöjning

 

Med mindre än 7/8 och 3-stöd kan svarshanden inleda med 1NT (som är rondkrav) och sedan göra en enkel preferens.

 

1© - 3ª

Utgångskrav, höjning med en kortfärg

1ª - 3©

Utgångskrav, höjning med en kortfärg

 

Fortsatt budgivning

Efter 1© - 3ª och 1ª - 3©, kan öppningshanden fråga efter kortfärg med det billigaste budet. Svarshanden bjuder sina kortfärger STEGVIS (steg 1 = kort §, steg 2 = kort ¨, steg 3 = korthet i den andra högfärgen).

 

Som ett exempel på 1©/ª - 4¨ beskrivs handen:

 

ª 9 © KD743 ¨ K1054 § 843

 

medan en direkt utgångshöjning mer ska vara av typ:

 

ª 9 © K10743 ¨ 19743 § 854

 

Speciella metoder

Efter ett pass i förhand spelas något annorlunda. Bergen föreslår då 2NT som en limithöjning med en kortfärg i en obekant färg efter öppningsbudet 1ª medan svaret 2ª ska visa samma sak efter öppningsbudet 1©. Öppnaren kan sedan fråga efter kortfärgen på samma sätt som efter 1©/ª - 3 i andra högfärgen.

 

Variationer: Magnus Lindkvist har föreslagit att låta 3¨ visa en invithand med exakt 3-stöd och placera limithanden med 4-stöd under 2NT.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2001-12-16

Beskrivet av:

David Bryder