Delsystem: Blå Klöver, fortsatt budgivning efter stark klöveröppning

 

Ursprung: Pietro Forquet och Benito Garozzo

 

Skapat datum: 1960-talet

 

Syfte: Metod för att någorlunda snabbt komma tillrätta med svarshandens styrka (kontroller) för att kunna göra ett preliminärt beslut om hur högt partnerskapet kan/ska sträva. Väldigt enkel och ganska effektiv metod

 

Beskrivning

 

Svasrsbud

1¨

0-2 kontroller (E=2; K=1), 0-5 hp

1©

0-2 kontroller, 6+ hp

1ª

3 kontroller

1NT

4 kontroller

2§

5 kontroller

2¨

6 kontroller

2©/ª

0-5 hp, 6-kortsfärg med två honnörer

2NT

7 kontroller

 

Fortsatt budgivning

 

Naturligt för det mesta (färgbud = 5+ färg). Efter svaret 1¨ behöver SH inte bjuda igen såvida inte ÖH gör ett hoppande återbud. Svaret 1© är krav till minst 2NT. Svaren 2©/ª är inte krav. Efter alla bud som visar 3+ kontroller råder utgångskrav och budgivningen fortsätter naturligt (färgbud visar 5+ färg, sangbud är äkta och naturligtvis krav).

 

Speciella metoder

 

Liknande struktur tillämpades vid inkliv. Ett pass visade 0-2 kontroller med 0-5, en dubbling 2+ kontroller med 6+ hp och kontroller visades stegvis med start från 3.

 

Variationer: Hamman-Wolff spelade i sitt system (Orange Club) långt in på 90-talet i princip likadant, men där man vände svaren 1¨ och 1© (för att komma lite bättre till med den något mer frekventa handen med 0-2 kontroller och 6+ hp). En mer modern och vidareutvecklad approach på ett likartad förfarande används i Ultimate Club.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2001-12-12

Beskrivet av:

David Bryder