Delsystem: Ostörd lågfärgsbudgivning i Bridge World Standard.

 

Ursprung: Bridge World sammanställer system BW Standard (BWS), som spelas av amerikanska experter och bestäms genom en enkätundersökning. När experterna i huvudsak är överens definierar detta systemet. När det finns olika synsätt definieras dessa som leaves (singularis: leaf). Ett default leaf är den antagna överenskommelsen när inget annat leaf har valts.

 

Skapat datum: Den version som här beskrivs framtogs 2001.

 

Definitioner: Med balanserad fördelning avses (4333), (4432) eller (5332).

 

Beskrivning

 

Krav på öppningsbud

 

BWS-2001 är huvudsakligen naturligt system baserat på en artificiell stark 2§-öppning, svaga 2-öppningar i andra färger än klöver, stark sangöppning (med Stayman och överföringar) samt 5-korts högfärgsöppningar (med svaret 1NT som semikrav). Kraven på ett öppningsbud är varken extremt strikta eller extremt lätta. Minimikravet för att öppna med en lång lågfärg är ungefär en halv poäng högre än motsvarande för att öppna med en lång högfärg.

 

Val av färg

 

Vid öppning med 1 trick i lågfärg: Med 3-3, öppna alltid med 1§; med antingen 4-4 i lågfärgerna eller 4 ruter, 5 klöver och minimihand, använd omdömet för att avgöra.

 

Med en minimihand och 5-6: Öppna i den högre och kortare färgen endast om färgerna är närliggande.

 

Med 5-5 i de svarta färgerna: Öppna med 1ª [default] {bjud 1ª om inte handen är stark [leaf]} {använd annat kriterium [leaf]}.

 

Svarshandens bud

 

Efter öppningsbudet 1§ bjuder svarshanden vanligen 1 ruter när rutern är längre än högfärgerna. Om svarshanden har 4-4 i någon högfärg och ruter och styrka för minst utgångsinvit bjuder han också 1¨. Men om handen är svagare bjuder han högfärgen.

 

Svaret 1NT visar 6-10 p och förnekar 4+ i högfärg.

 

Svaret 2§ efter öppningen 1¨ är utgångskrav utom i det fall svarshanden bjuder 3§ efter det att öppningshanden förnekat extra styrka.

Syd

Nord

 

1¨

2§

 

3§

 

Krav

 

Syd

Nord

 

1¨

2§

 

2¨

3¨

Krav

 

Med 3-6 i lå är svarshandens normala plan att bjuda 2§ åtföljt av 3§ om han har invitstyrka.

 

Svarshanden 2NT är naturligt och visar invitstyrka (11-12 p).

 

En enkel höjning är minst utgångsinvit och förnekar 4-korts högfärg. En dubbel höjning är spärrande men visar tillräcklig styrka för att spela 3NT eller 4lå om öh har sanghanden med 18-19 hp.

 

Hoppande borttag visar stark färg (minst KDxxx) och en av 3 handtyper: lång färg, bra stöd eller balanserad till nästan balanserad.

 

3NT visar 16-17 hp med balanserad fördelning och ringa slamintresse.

 

Ett dubbelt hoppande borttag (t ex 1¨-3©) är splinter och utgångskrav.

 

Ett tredubbelt hoppande borttag (t ex 1¨-4©) är naturligt. (Detta är ett undantag till regeln om att hopp till ett steg över splinter är Exclusion Key-Card Blackwood.)

 

Öppnarens återbud

 

Med 4333 eller 3433 återbjuder öh 1NT efter 1-över-1-svar. Med (4432), styrka svagare än 1NT-öppning och utan 4-stöd i svararens färg återbjuder öh en 4-korts högfärg om möjligt. Med (4432), styrka överstigande den för 1NT-öppning och utan 4-stöd i svarshandens färg gäller följande:

a) med 4423 efter svaret 1¨ återbjuder man 2NT.

b) i andra liknande fall använder man sitt omdöme för att avgöra om man bjuder sin 4-korts högfärg på 1-tricksnivån eller hoppar till 2NT.

 

Öppnarens reverse efter 1-över-1 är krav och lovar återbud.

 

Öppnarens återbud 1 trick högre än hoppande utgångskrav är splinter och utgångskrav.

 

Öppnarens reverse efter svaret 1NT är krav.

 

Öppnarens dubbla hopp till 3NT visar en lång och vanligen stark färg.

 

Efter svarshandens enkla höjning är öppningshandens höjning till 3-läget förslag till slutbud.

 

Efter svarshandens enkla höjning är 2NT okrav.

 

Efter svarshandens enkla höjning och öppnarens återbud i ny färg kan budgivningen fortfarande avstanna i 3 lå.

 

Öppnarens reverse av typen 1¨-2§-2© visar ingen extra styrka.

 

Efter svarshandens 2NT-svar är öh:s återbud med 3 i öppningsfärgen okrav medan bud i annan färg är krav.

 

Efter svarshandens pass i förhand

 

Svarshandens 1Nt och 2NT har oförändrad innebörd.

 

Svarshandens enkla höjning är visar fortfarande invitstyrka men är ej längre krav. Svarshandens dubbelhöjning har oförändrad innebörd. Svarshandens hoppande borttag visar en stark hand, anpassning i öppningsfärgen och längd i den bjudna färgen. Ett dubbelt hoppande borttag är splinter.

 

Version & datum:

1 - 03-05-11

Beskrivet av:

Arne Frennelius