Delsystem: Carrots 2NT

Ursprung: Skapades av Anders Morath och Sven-Olov Flodqvist för att användas i Morotsklövern och senare Carrot Club.

Skapat datum: Början av 1970-talet

Syfte: Målet med denna 2NT-metod är att på så låg nivå som möjligt undersöka eventuella anpassningar för utgång och slam. Hänsyn tas däremot ej till placeringen av spelföringen på den starka handen så ofta som mäjligt.

Beskrivning:

Öppningsbud 

2NT

Stark balanserad hand. Styrkeintervallet är dock irrelevant

Svarsbud

 2NT

3§

Ovillkorligt kommando till 3¨.

 

3¨

Högfärgsfråga.

 

3©/ª

Naturliga utgångskrav med 5+ färg.

 

4§/¨

Överföring till respektive högfärger, 4©/ª.

 

4©/ª

Slutbud.

 

4NT

Naturlig invit.

 

Fortsatt budgivning

2NT

3§;3¨

3©

Utgångskrav och ofta slamintresse med lågfärgerna (eventuell 4-4).

Öh kan slå av med 3NT eller direkt redovisa fyrkortsstöd.

3ª ber sh att berätta mer om sin hand genom att bjuda sin längre färg eller kontrollbjuda lägsta högfärgskontroll med 55. Med den sällsynta 44:an bjuds kvantitative 3/4NT eller 5NT som krav till slam.

3ª

Utgångskrav med minst 5ª4©(med 4ª5© bjuds direkta 3© på 2NT.)

Öh kan nu bjuda lämplig utgång eller visa bra kort och trumfstöd med 4§/¨ för ©/ª respektive.

Om sh återkommer med 4© efter öh:s 3NT är det en mils slaminvit med 5ª5©.

3NT

Slaminvit med (4432) med 4-4 i högfärg-lågfärg eller (4441), och färger visas växelvis uppåt.

Stöd kan visas medelst essfrågesvar på femläget.

Sh:s 4NT efter öh:s 4§/¨ visar stöd med en esslös hand. Annars förnekar 4NT helt enkelt stöd och fler färger att visa på fyrläget.

4X

Naturlig slaminvit med långfärg. 4©/ª är dock inte krav

 

2NT

3¨

3©

Fyra(fem) hjärter, eventuellt fyra spader.

 

3ª

Fyra spader, eventuellt längre lågfärg,

 

3NT

Slaminvit i hjärter.

 

4§/¨

Slaminvit med femkortsfärg, utan högfärger.

3ª

Fyra(fem) hjärter, ej spader.

 

3NT

Slutbud, fyrkorts hjärter.

 

3§/¨

Slaminvit med femkortsfärg, kan ha hjärter.

 

4©

Slaminvity med spaderstöd.

3NT

Inga högfärger.

 

4§/¨

Slaminvit med femkortsfärg.

 

2NT

3©/ª

3ª

Naturligt, 3ko© möjligt med maximum.

3NT

Inget stöd och ej 4koª.

 

4§/¨

Naturlig slaminvit.

 

 

4hö

Inget äkta stöd, men bra anpassning.

 

 

4NT

Slutbudsförslag.

 

 

5hö

Understryckt trumfstöd.

 

3ª+4©

Slutbud med 5ª5©.

 

3©+4ª

Slaminvit med 5ª5©, men inte krav.

Variationer: Metoden används även med fördel efter naturliga 2NT-inkliv, men med några modifieringar. Efter (2©/ª)-2NT innebär 3 trick i motståndarnas färg en trefärgshand medan 3ahö är naturligt krav. 3§-3¨;3ahö är däremot naturligt inviterande.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2001-12-16

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist