Delsystem: CNSS, Club Nine Sang System

 

Ursprung: Skapad av Björn Sörling under år 2000 med avseende att försöka täcka allt fler typer av händer efter öppning med 1NT. Sedan dess har sangsystemet gjorts om några gånger men har i stort bestått av samma grundfilosofi som från början.

 

Skapat datum: Sent en natt under en fältvecka i Norrland, sittandes eldpost vid tältkaminen under vintern år 2000.

 

Syfte: Grundfilosofin är enkel: Svarshanden ska visa upp sin hand och låta ÖH spela det bästa kontraktet. Dessutom har systemet stora fördelar vid slamundersökningar.

 

Beskrivning

Öppningsbud

1NT

15-17 NT (går att använda i stort sett varje intervall men blir lättare att använda om man har ett 3-poängsintervall och en ganska spelstark styrka, 14-16 eller 17-19 rekommenderas)

 

Svarsbudstruktur

1NT

2§

1.      Avlägg med 5+©

2.      Invit med 5©

3.      Invit med 6§/¨

4.      Slaminvit med 5kortsfärg

5.      Avlägg med två 5kortsfärger

6.      Start för slambudgivning med § som trumf

 

2¨

1.      Invit med 4korts ©/ª

2.      Utgångskrav med 6§/¨

3.      Utgångskrav med två 5kortsfärger

4.      Start för slambudgivning med ¨ som trumf

 

2©

1.      Avlägg med 5+ª

2.      Invit med 5ª

3.      Invit med 5§/¨

4.      Anonymt Slutbud: 3NT

5.      Utgångskrav med 5§/¨

6.      Start för slambudgivning med © som trumf

 

2ª

1.      Invit till 3NT/6NT

2.      Avlägg med 5+§/¨

3.      Utgångskrav med (54) i ©/ª

4.      Start för slambudgivning med ª som trumf

 

2NT

1.      Invit med 5-5 i §/¨ eller ¨/ª

2.      Invit med 6©

3.      Utgångskrav med 4-4 i ©/ª eller §/¨

 

3§

1.      Invit med 5-5 i ¨/© eller ©/§

2.      Invit med 6ª

3.      Utgångskrav med 4©

 

3¨

1.      Invit med 5-5 i ©/ª eller §/ª

2.      Utgångskrav med 4ª

3.      Slaminvit med 6§/¨

 

3©/ª

1.      Utgångskrav med 5©/ª

2.      Slaminvit med 6©/ª

 

3NT

Slaminvit med 5-5 i  §/¨ eller ¨/ª eller ©/ª

 

4§

Slaminvit med 5-5 i  ¨/© eller §/© eller §/ª

 

4¨

Överföring till 4©

 

4©

Överföring till 4ª

 

4ª

Storslamsinvit

 

4NT

Kvantitativt

 

Fortsatt budgivning

 

1NT>2§ >

            2¨ = max

                        2© = Avlägg med 5+©

                        2ª = invit med 5©

                             Invit med 6§/¨

                        2NT= Avlägg med 5-5 i §/¨ eller ¨/ª eller ©/ª

                        3§ = Avlägg med 5-5 i ¨/© eller §/© eller §/ª

                        3¨/©/ª/NT= Slaminvit med 5¨/©/ª/§

                        4§ = RKCB 1430 med § som trumf

                        4¨/©/ª= Exclusion Blackwood     

            2© = min

                        pass= Avlägg med 5+©

                             invit med 5©

                        2ª = Invit med 6§/¨

                        2NT= Avlägg med 5-5 i §/¨ eller ¨/ª eller ©/ª

                        3§ = Avlägg med 5-5 i ¨/© eller §/© eller §/ª

                        3¨/©/ª/NT= Slaminvit med 5¨/©/ª/§

                        4§ = RKCB 1430 med § som trumf

                        4¨/©/ª= Exclusion Blackwood

 

1NT>2§ >2¨/©>2ª >

                        2NT = relä

                                   3Lå= Invit med 6+§/¨

 

1NT>2§ >2¨/©>2NT>

                        3§ = § är bättre än ¨

                                   pass= Avlägg med 5-5 i §/¨

                                   3¨ = Avlägg med 5-5 i ¨/ª

                                   3© = Avlägg med 5-5 i ©/ª

                        3¨ = ¨ är bättre än §

                                   pass= Avlägg med 5-5 i §/¨ eller ¨/ª

                                   3© = Avlägg med 5-5 i ©/ª

 

1NT>2§ >2¨/©>3§ >

                        3¨ = ¨ är bättre än ©

                                   pass = Avlägg med 5-5 i ¨/©

                                   3© = Avlägg med 5-5 i §/©

                                   3ª = Avlägg med 5-5 i §/ª

                        3©= © är bättre än ¨

                                   pass= Avlägg med 5-5 i ¨/© eller §/©

                                   3ª = Avlägg med 5-5 i §/ª

 

1NT>2¨>

            2© = 4©/ 4-4 i ©/ª / ingen 4©/ª, max

                        2ª = 4ª

                        2NT= GF med 5-5 i §/¨ eller ¨/ª eller ©/ª

                        3§ = GF med 5-5 i ¨/© eller §/© eller §/ª

                        3¨ = GF med 6§

                        3© = invit med 4©

                        3ª = GF med 6¨

                        4¨ = RKCB 1430 med ¨ som trumf

                        4§/©/ª= Exclusion Blackwood

            2ª = 4ª

                        2NT= 4©

                        3§ = GF med 5-5 i ¨/© eller §/© eller §/ª

                        3¨ = GF med 5-5 i §/¨ eller ¨/ª eller ©/ª

                        3© = GF med 6§

                        3ª = invit med 4ª

                        3NT= GF med 6¨

                        4¨ = RKCB 1430 med ¨ som trumf

                        4§/©/ª= Exclusion Blackwood

            2NT= ingen 4©/ª, min

                        pass= invit med 4©/ª

                        3§ = GF med 5-5 i §/¨ eller ¨/ª eller ©/ª

                        3¨ = GF med 5-5 i ¨/© eller §/© eller §/ª

                        3© = GF med 6§

                        3ª = GF med 6¨

 

 

1NT>2© >

            2ª = relä

                        pass= Avlägg med 5+ª

                        2NT= invit med 5ª

                        3§/¨= invit med 5§/¨

                        3©/ª= GF med 5§/¨

                        3NT= Anonymt Slutbud

                        4© = RKCB 1430 med © som trumf

                        4§/¨/ª= Exclusion Blackwood

 

1NT>2ª >

            2NT= min

                        pass=invit till 3NT

                        3§/¨= Avlägg med 5+§/¨

                        3© = GF med 5© 4ª

                        3ª = GF med 5ª 4©

                        4§/¨/H= Exclusion Blackwood

                        4ª = RKCB 1430 med ª som trumf

            3§ = max

                        pass= Avlägg med 5+§

                        3¨ = Avlägg med 5+¨

                        3© = GF med 5© 4ª

                        3ª = GF med 5ª 4©

                        3NT= invit till 3NT

                        4§/¨/©= Exclusion Blackwood

                        4ª = RKCB 1430 med ª som trumf

 

1NT>2NT>

            3§ = § är bättre än ¨, min

                        pass= invit med 5-5 i §/¨

                        3¨ = invit med 5-5 i ¨/ª

                        3© = invit med 6©

                        3ª = GF med 4-4 i §/¨

                        3NT= GF med 4-4 i ©/ª

            3¨ = ¨ är bättre än §, min

                        pass= invit med 5-5 i §/¨ eller ¨/ª

                        3© = invit med 6©

                        3ª = GF med 4-4 i §/¨

                        3NT= GF med 4-4 i ©/ª

            3© = max

                        3ª = GF med 4-4 i §/¨

                        3NT= GF med 4-4 i ©

                        4§ = invit med 5-5 i §/¨

                        4¨ = invit med 5-5 i ¨/ª

                        4© = invit med 6©

 

1NT>3§>

            3¨ = ¨ är bättre än ©, min

                        pass= invit med 5-5 i ¨/©

                        3© = invit med 5-5 i §/©

                        3ª = invit med 6ª

                        3NT= GF med 4©

            3© = © är bättre än ¨ , min

                        pass= invit med 5-5 i ¨/© eller §/©

                        3ª = invit med 6ª

                        3NT= GF med 4©

            3ª = max

                        3NT= GF med 4©

                        4§ = invit med 5-5 i §/©

                        4¨ = invit med 5-5 i ¨/©

                        4© = Överföring till 4ª

                        4ª = invit med 6ª

 

1NT>3¨>

            3© = © är bättre än ª, min

                        pass= invit med 5-5 i ©/ª

                        3ª = invit med 5-5 i §/ª

                        3NT= GF med 4ª

                        4§/¨= Slaminvit med 6§/¨

            3ª = ª är bättre än ©, min

                        pass= invit med 5-5 i ©/ª eller §/ª

                        3NT= GF med 4ª

                        4§/¨= Slaminvit med 6§/¨

            3NT= max utan 4ª

                        pass= GF med 4ª

                        4§/¨= Slaminvit med 6§/¨

                        4© = invit med 5-5 i ©/ª

                        4ª = invit med 5-5 i §/ª

            4§ = max med 4ª

                        4¨ = Slaminvit med 6§/6¨

                                   4© = relä

                                                    4ª = Slaminvit med 6§

                                                    4NT= Slaminvit med 6¨

                        4© = invit med 5-5 i ©/ª

                        4ª = GF med 4ª/Invit med 5-5 i §/ª

 

1NT>3Hö>

            3NT/4©/ª= Slutbud

            3Ny/4Ny= kontrollbud med maximum

 

1NT>3NT>

            4§ = relä

                        4¨ = Slaminvit med 5-5 i ¨/©

                                   4©/5¨= kontroll

                                   4NT= RKCB(6 ess)1430

                                   4ª/5§= Avlägg

                        4© = Slaminvit med 5-5 i §/©

                                   pass/5§= Avlägg

                                   4NT= RKCB(6 ess)1430

                                   4ª/5¨= kontroll

                        4ª = Slaminvit med 5-5 i §/ª

                                   pass/5§= Avlägg

                                   4NT= RKCB(6 ess)1430

                                   5¨/© =kontroll

 

1NT>4§>

            4¨ = relä

                        4© = Slaminvit med 5-5 i ©/ª

                                   pass/4ª= Avlägg

                                   4NT= RKCB(6 ess) 1430

                                   5§/¨= kontroll

                        4ª = Slaminvit med 5-5 i ¨/ª

                                   pass/5¨= Avlägg

                                   4NT= RKCB(6 ess) 1430

                                   5§/©= kontroll

                        4NT= Slaminvit med 5-5 i §/¨

                                   5§/¨= Avlägg

                                   5©/ª= kontroll

                                   5NT= (1:a)kontroll i båda ©/ª

 

1NT>4¨>

            4© = relä

                        pass= GF med 6©

                       

 

1NT>4©>

            4ª = relä

                        pass= GF med 6ª

 

1NT>4ª>

            4NT= balans eller marmic

                        5§ = bjud färgerna nerifrån

                                   5¨ = marmic

                                                    5©/ª= 4+©/ª

                                                                      5NT= singel i bjuden ©/ª

                                                                      6X(5ª)= singel

                                                    5NT= visa singel

                                                                      6X = singel

                                                                                       slutbud

                                   5© = 4©

                                   5ª = 4ª (ej 4©)

                                   5NT= 4+¨ (ej 4©/ª)

                                   6§ = 3334 eller 5§

                        5¨ = minst 4-4 i ©/ª

                        5©/ª= 5+©/ª

                        5NT= minst 4-4 i §/¨

                        6Lå= 5+§/¨

            5§/¨= semibalans med 5-4 i §/¨

            5©/ª= semibalans med 4©/ª 5§/¨

            5NT= 6§/¨ (6331)

                        6§ = passa eller korrigera

                                   6¨ = 3361

                                   6©/ª= singel i ©/ª, =6¨

                        6¨ = passa eller korrigera

                                   6©/ª= singel i ©/ª,= 6§

                                   6NT= 3316

                        6© = visa singel

                                   6ª = singelspader

                                                    6NT= visa din Lågfärg

                                                                      7Lå= 13(63)

                                   6NT= singelhjärter

                                                    7§ = passa eller korrigera

                                                                      7¨ = 3163

                                                    7¨ = passa eller bjud 7NT

                                   7§ = 3316

                                   7¨ = 3361

            6§/¨= 6§/¨ (6322)

                 6©/ª= 5©/ª (5322)

 

Speciella metoder

***Exclusion Blackwood***

 

YX(= Exclusion Blackwood)>

 (av 4 ess, bjuden färgs ess borträknat +trumfkung)

                                                        1 steg= 1 eller 4 ess

                                                    2 steg= 0 eller 3 ess

                                                    3 steg= 2 ess utan trumfdam

                                                    4 steg= 2 ess med trumfdam

 

Variationer: Sangöppningen kan vara olika stark beroende på spelstilar. Styrkan rekommenderas dock vara mellan 13-19 hp då avlägg/invit eller invit/Utgångskrav tenderar att gå ihop med varandra annars. Balanskravet på öppningen kan också varieras, t.ex. kan man komma överens om (och glöm inte deklarera) att tillåta semibalanserade och långfärger i lågfärgerna som t.ex. ª Ex © K10x ¨ Kx  § EKxxxx.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-01-07

Beskrivet av:

Björn Sörling