David Bryder - Redaktör Delsystem

David

Under rubriken Delsystem innefattas sådana ”moduler” som kan inkorporeras i ett system, men som är ”utbytbara”. Sålunda är ett delsystem aldrig en enstaka konvention, men en eller flera konventioner ingår oftast i ett delsystem. Av denna anledning har jag tänkt mig att presentationer av delsystem många gånger kommer ha en mer generell struktur – vill man ha en mer detaljerad beskrivning får man i tillägg också gå in under specifika konventioner.

Mina tankar för initiala beskrivningar är i korthet följande:

0031 Sangsystem
1NT system
2NT system
3NT system
   
0032 System för att visa trumfstöd
Högfärgshöjningar
Lågfärgshöjningar
Stödvisande system i mothand
   
0033 System efter generella, konventionella öppningsbud
Fortsättning efter en stark klöver
Fortsättning efter starka 2 klöver (= enda krav)
   
0034 Strukturer för 2-öppningar
Relästrukturer efter generella öpningsbud


Alla bidrag/förslag mottages tacksamt, liksom förslag på andra delområden där Ni kan tänka er att ett delsystem finns representerat. När det är så att Ni konstaterar att något uppenbart saknas (vilken initialt kommer att vara en hel del), hoppas jag att ni kan göra ett av följande: 1) Ta reda på lite information om delsystemet och sammanfatta det kort (enligt de riktlinjer för bidrag som finns för Syskon), eller åtminstone 2) Skicka ett litet mail med namn för delsystemet av intresse, så ser vi till att informationen redovisas inom en snar framtid. 

Lund 2001-12-16