Delsystem: Tvåvägs Stayman (Dubbelstayman)

 

Ursprung: Metoden har vuxit fram genom kombinationer av olika Staymanvarianter.

 

Skapat datum: Oklart.

 

Syfte: Sangöppnarens partner kan omedelbart klargöra huruvida hans hand är utgångskrävande eller ej.

 

Beskrivning

Svarsbuden 2§ och 2¨ på 1NT frågar båda efter 4-korts eller längre högfärg. 2¨ är utgångskrävande medan 2§ är på sin höjd utgångsinviterande.

 

Exempel:

 

Väst

Öst

 

1NT

2§

 

2¨

 

ingen 4-korts högfärg

2©

 

4-korts hjärter, ev 4-korts spader

2ª

 

4-korts spader, ej 4-korts hjärter

 

Väst

Öst

 

1NT

2§

 

2¨

 

 

 

2©/ª

5+-färg

 

2NT

invit till 3NT utan 5-korts högfärg

 

3§/¨

6+-färg

 

3©/ª

6+-färg

 

Väst

Öst

 

1NT

2NT

Utgångsnvit utan 4-korts eller längre högfärger

 

Väst

Öst

 

1NT

2§

 

2¨

2©

 

pass

 

minimum, ev dubbelhjärter

2NT

 

maximum, dubbelhjärter

 

Väst

Öst

 

1NT

2§

 

2©

2ª

5-korts spader

 

2NT

4-korts spader

 

Väst

Öst

 

1NT

2¨

 

2©

 

4-färg i hjärter, ev även i spader

2ª

 

4-färg i spader men ej i hjärter

2NT

 

ingen 4-korts högfärg

3§/¨

 

5-färg

 

Väst

Öst

 

1NT

2¨

 

2NT

3x

egen 5+-färg

 

Väst

Öst

 

1NT

2¨

 

2©

2ª/3x

egen 5+-färg

 

Variationer:

 

Staymans 2¨ är utgångskrav med en obalanserad lågfärgshand. Handen saknar 4-korts högfärg och har minst en singelton eller renons.

 

Roths 2¨ är utgångskrav samt slaminvit. 2¨ frågar efter 4-korts högfärger. En konsekvens är att sh:s 2§ kan innehålla en hand stark nog för att kräva till utgång.

 

Murrays 2¨ ber öh bjuda sin längsta högfärg. Med lika längd (4-4 eller 3-3) bjuder öh 2 hjärter. En fördel med denna konvention är att den tillåter sh att bjuda svaga obalanserade händer med 5-5 eller 4-4 i hö. Sh lovar inte någon styrka alls men kan ha en stark hand. Ett återbud med 2NT av sh uppmanar öh att bjuda 4-färger nerifrån. Öppnarens återbud måste vara i högfärg utom den gången han har 2-2. Då bjuder han 2NT eller en 6-korts lågfärg.

 

Augusts 2¨ är en variant av Murrays 2¨ med tillägget att alla icke hoppande återbud av sh på andra varvet är avläggsbud. Detta tillåter sh att använda konventionen med en svag 4-5 i hö-lå. Om öh bjuder fel högfärg återvänder sh till sin lågfärg.

 

Truscotts 2¨ är en relämetod utvecklad av Alan Truscott och används flitigt i Israel. Den intresserade hänvisas till andra källor

 

Version & datum:

1 - 2004-04-18

Beskrivet av:

Arne Frennelius