Delsystem startsida

Ett delsystem är ett komplex eller en modul som ofta ingår i ett system, men kan bytas ut eller användas i ett annat system. Ett exempel på vanligt förekommande delsystem är sangsystemen. I ett delsystem ingår ofta en eller flera fristående konventioner, men ett delsystem är aldrig "bara" en konvention.

Filarkiven är organiserade så att det finns ett för alla delsystem, men du kan också gå direkt till arkivet för den grupp du är intresserad av. Filarkiven i DHTML (Dynamic HTML) fungerar för de flesta. Om de inte fungerar, gå till HTML-versionen.

Länkar och mail

Redaktör: Arne Frennelius

Redaktören om delsystem på Syskon

Filarkiv

Arkiv i DHTML Arkiv i HTML
Filarkiv alla delsystem i DHTML
Sangsystem
Trumfstödsvisande bud
Starka öppningsbud
Övriga delsystem
Filarkiv alla delsystem i HTML
Sangsystem
Trumfstödsvisande bud
Starka öppningsbud
Övriga delsystem