Delsystem: Morotsangen

 

Ursprung: Anders Morath och Sven-Olov Flodqvist utformade denna sangmetod för Morotsklövern inför EM 1971.

 

Skapat datum: 1971

 

Syfte: För att undvika en tvetydig ruteröppning i Morotsklövern utformades Morotsangen med sina 13-17 hp, varav 13-14 utan högfärg och 15-17 med eller utan.

 

Beskrivning

Öppningsbud

1NT

13-17 hp, 13-14 utan högfärg eller 15-17 hp med eller utan 4-5koerts högfärg.

 

Svarsbudstruktur

1NT

2§

Primört högfärgsfråga med minst 8 hp.

Invithänder:

Ø       8-9 hp utan femkorts högfärg

Ø       10-11 hp med femkorts högfärg

Utgångshänder:

Ø       Balanserade, eventuellt sexkorts lågfärg

Ø       Trefärgshänder

Ø       Högfärg(er)

Ø       Fyrkorts högfärg med länge lågfärg

 

2¨

Överföringstyp.

Avläggshhand:

Ø       Med långs högfärg

Invithänder:

Ø       7-9 hp med femkorts hjärter

Ø       8-11 hp med fyra hjärter och längre lågfärg

Utgångshänder:

Ø       12-14 hp med femkorts hjärter och en jämn hand

Ø       femkorts hjärter plus en lågfärg

Ø       Lång hjärter med slamintresse

 

2©

Överföringstyp.

Invithänder:

Ø       7-9 hp med femkorts spader

Ø       7-9 hp med 5+ª5+©

Ø       8-11 hp med fyra spader och längre lågfärg

Utgångshänder:

Ø       12-14 hp med femkorts spader och en jämn hand

Ø       Femkorts hjärter plus en lågfärg

Ø       Lång spader med slamintresse

 

2ª

Konventionellt.

Svag hand med lång klöver

Invithand med lång klöver

Utgångshänder:

Ø       Lång klöver med en kortfärg

Ø       Lågfärgerna

 

2NT

Naturlig invit.

 

3§

Överföring.

Svag hand med lång ruter.

Utgåpngshand med lång ruter och en kortfärg.

 

3¨/©/ª

Invit med långfärg.

 

4§/¨

Överföring till högfärgerna – öppnarens relä visar pråm!

 

4NT

4-ess Blackwood

 

 

Fortsatt budgivning

 

1NT - 2§

Öppnaren bjuder 2¨ med 13-15 utan högfärg, 2©/ª naturligt med 15-17 (2© med 4-4), 2NT med 16-17 utan högfärger eller möjligen 3§/¨ med 15-17 och sexkortsfärg.

Efter 2¨  är svararens 2©/ª naturliga inviter med 10-11 hp och femkortsfärg och 2NT en svag invit med 8-9 hp. Efter svararens 2©/ª kan öppnaren passa, bjuda 2NT med maximum utan stöd, höja naturligt, bjuda positivt invitbud i ny färg eller 3NT som slutbudsförslag med stöd.

Efter 2©/ª är svararens 2ª rondkrav med minst fyrkortsfärg och 2NT svag invit med 8-9 hp. Höjningar till 3hö är rondkrav - öppnaren föreslår 3NT, höjer eller kontrollbjuder. Hopp till 4ny är splinter. Efter 1NT - 2§; 2©- 2ª höjer öppnaren kvantitativt eller kontrollbjuder med fyrkortsstöd. Utan stöd bjuds 2NT med minimum och annars naturliga bud (3NT med 3-4-3-3) - allt annat än pass och utgång av svararen visar slamintresse.

Svararens bud i ny färg på treläget i andra ronden är naturliga utgångskrav. Högfärg lovar femkortsfärg medan lågfärg kan bjudas på balanserad stark hand eller trefärgshand (ej efter 2©). Observera att 3ª på 2© är begränsat utgångskrav, eftersom slamintresse visas med 2ª följt av 3ª. Om svararen kräver med 3© på 2¨/NT för att på 3NT bjuda 4ª är det slaminvit med 5-5 , men inte krav.

 

1NT

2§

2¨/NT

3§/¨

3¨

Femkortsfärg. Svararens 3©/ª visar nu honnörer och femkorts klöver.

3©

Trestöd och bra kort. 3© på 3§ visar alltså 3-3-4-3 och svararen kan spika rutern som trumf.

3ª

Fyrstöd och dåliga kort.

3NT

Trestöd och dåliga kort (eller 3-3-2-5 på 3¨).

4X

Fyrstöd och bra kort med ny färg som cue.

 

 

1NT

2§

2©/ª

3§/¨

3¨

Fyrfärg, svararens 3©/ª visar honnörer och femkorts klöver.

3hö

Femkortsfärg, svararens 3ª visar femkorts lågfärg.

Högfärgsbuden avges underifrån.

3NT

Sämsta tänkbara.

4X

Fyrstöd och bra kort med ny färg som kontrollbud.

Svararens hopp till 4NT på 2©/ª är 5 ess Blackwood, men på 2¨/NT är det naturligt inviterande.

 

1NT - 2¨/©ª

Om öppnaren inte vill acceptera en svag utgångsinvit  med femkorts högfärg, bjuder han reläbudet. Med intresse bjuder han nästa bud, dvs 2ª/NT.

 

1NT

2¨/©

 

2©/ª

2NT

Utgångskrav med femkorts och någon lågfärg. Öppnarens 3lå uttrycker intresse för den färgen som trumf, om svararen har den. Annars prefererar svararen till högfärgen, bjuder egen femkorts högfärg eller 3NT. Efter 1NT - 2¨/©; 2©/ª - 2NT; 3§/¨ visar svararens 3ahö andra lågfärgen, troligen femkorts klöver på 3©).

 

3§/¨

Utgångsinvit med fyrkorts högfärg och längre lågfärg. Öppnaren passar, visar fyrkorts högfärgsstöd, bjuder positivt invitbud med lågfärgsanpassning eller naturliga 3NT.

 

3©/ª

Slaminvit med långfärg. Öppnaren bjuder 3NT med xx i färgen och annars kontrollbud med något essvärde eller 4hö utan ess.

 

Om svararen återkommer med hopp i ny färg, visar det lång högfärg och renons. Återhöjning till 4hö innebär sannolikt skrinlagda slamplaner.

 

Efter 1NT - 2©; 2ª är svararens 3© invit med 5-5 i högfärgerna. Överföring följd av hopp till 3NT ber öppnaren välja utgång.

 

När öppnaren accepterar utgångsinviten genom att bjuda andrareläet, kan svararen passa på 2ª med en svag spaderhand eller bjuda 2NT med den svaga hjärterhanden - öppnarens bud i ny färg är naturligt. Om svararen återkommer med 3§/¨, innebär det utgångsinviten med längre lågfärg - öppnaren bjuder som ovan. Om svararen bjuder om sin högfärg på treläget innebär det en mycket svag invit, medan andra högfärgen frågar efter minst trestöd i visad färg - öppnaren bjuder 3NT med dubbelton och annars 4hö eller kontrollbud. Här kan svararen ha invithanden eller någon utgångshand (sidolågfärg kan plockas fram om öppnaren förnekar högfärgsstöd). Efter 1NT - 2©; 2NT - 3©; 3NT innebär 4© den begränsade handen med 5-5 i högfärgerna. Även efter accept ber svararens 3NT öppnaren att välja utgång. Ett hopp till 4§/¨ är kontrollbud (ej renons) med lång högfärg.

 

1NT - 2ª

2NT är accept av eventuell klöverinvit, medan 3§ är avslag. På 2NT är 3§ slutbud.

Svararens 3¨ i andra ronden visar båda lågfärgerna och utgångsstyrka - öppnaren bjuder 3NT utan lågfärgsintresse, bästa högfärg med bra anpassning som fråga efter femkortsfärg eller 4lå med fyrstöd. På 3©/ª visar svararen sin längre färg eller bjuder lägsta högfärgskontroll med 5-5.

 

Svararens 3©/ª i andra ronden visar singelton och lång klöver. 3NT på 2NT är slutbud med invithanden, men på 3§ visar det kravhand med singelruter och begränsade värden. Med starka kort och singelruter bjuds 4§ i andra ronden. Hopp till 4¨/©/ª visar renons.

 

1NT - 2NT

Öppnaren accepterar alltid med 15-17 hp. Han kan fråga efter högfärg med 3§ söka högfärgssingel med 3¨, bjuda egen femkorts högfärg eller höja till 3NT.

 

På 3§ bjuder svararen 3¨ med hjärter (öppnarens 3ª  söker stöd), 3© med spader utan hjärter och 3NT utan utan högfärgen. Om öppnaren bjuder svararens högfärg på treläget, är det invit till 3NT med stöd och troligt 4333. Med 4¨ kan öppnaren be svararen själv bjuda 4hö.

 

När öppnaren visar femkorts högfärg, kan svararen splinterbjuda med fyrstöd och fina toppstick.

 

1NT - 3§

3¨ är obligatoriskt. Svararens 3©/ª visar sedan singelton och 3NT singelklöver med begränsad styrka. 4¨ visar singelklöver och pråm medan 4§/©/ª innebär renons.

Störd budgivning

Andra hand bjuder

Dubbling av inkliv visar primärt ca 9-11 hp och i princip en balanserad hand eller trefärgshand med kort inklivsfärg eller eller balanserade 12+ hp. Budet är krav till minst 2NT eller till straffdubbling av fienden och öppnaren bjuder:

 

Pass

Straffpass

©/ª

Naturligt, ergo 15-17 hp.

2NT

13-15 hp oavsett håll.

3§/¨

13-15 hp med femkortsfärg

Överbud

16-17 hp utan högfärg eller håll

3NT

16-17 med håll utan högfärger

 

Om svararen återkommer med utgångsbud eller överbud på öppnarens minimibud, har han troligen en jämn hand.

 

Direkta färgbud på tvåläget är fria och ny färg på treläget med eller utan hopp är invit.

 

Direkta överföringsbud till 4©/ª kvarstår, även i inklivsfärgen.

 

Svararens direkta 2NT är relä till 3§, såvida inte inklivet var naturliga 2§, då 2NT är utgångskrav och kommando till visning av färger och "ickehåll". Om svararen  återkommer med en lägre färg än inklivsfärgen,  är det slutbud. Bud i inklivsfärgen och högre är utgångskrav och inleder växelvis färg- och "ickehåll-"visning - svararens bud i motpartens färg garanterar dessutom fyrkorts högfärg. Detta sätt att kräva till utgång antyder en ojämnare handtyp än dubblingen.

 

Överbud söker trekorts högfärg - öppnaren bjuder 3© med minst trekorts, 3ª med dubbelhjärter och håll samt 3NT med dubbelhjärter utan håll. På 3© visar svararens 3ª femkortsfärg med håll och 3NT femkorts spader utan håll. Om överbudet är 3© bjuder öppnaren 3ª med dubbelton och håll medan 3NT förnekar håll. Överbudet i spader visar femkorts hjärter utan håll och öppnaren väljer utgång.

 

Om inklivet är konventionellt, innebär svararens bud i visad färg en UD med 7+ hp och kortfärg. Överbud i färgen på treläget visar femkorts högfärg som ovan. Överbud i "inklivsfärgen" är naturligt konstruktivt. 2NT plus bud i "inklivsfärgen" är slutbud.

 

Även på icke färgvisande konventionella inkliv är 2NT krav till 3§, varefter även "inklivsfärgen" är slutbud. Direkt överbud är krav med femkorts högfärg, som ovan, och D följt av överbud naturligt inviterande.

 

Om svararen passar på inklivet, kan öppnaren upplysningsdubbla med max och mottag i objudna färger. Om svararen först passar och sedan dubblar är det straffdubbling från 2NT samt efter ensam färgbjudare, men annars UD.

 

Fjärde hand bjuder

Om fienden stiger in efter 2§ är öppnarens dubbling SD, pass 13-15, 2©/ª naturligt med 15-17, 2NT dito utan högfärg men med håll och överbud 16-17 utan vare sig håll eller högfärg. Om inklivet passas fram till svararen är en dubbling OD, 2NT halvnaturligt med dåligt i färgen, 2©/ª femkortsfärg med 10-11 hp och 3ny/fifärg utgångskrav.

 

Om fienden dubblar 2§ visar RD stark klöver och pass håll. 2¨ utan högfärg och naturliga 2©/ª förnekar håll. På det hållvisande passet är svararens RD förslag till slutbud och 2¨ upprepad högfärgsfråga - öppnaren bjuder 2NT med min utan högfärg - varefter budgivningen fortsätter enligt vanliga regler. Svararens direkta överbud 3§ visar trefärgshand med kort klöver.

 

Om fienden bjuder efter svararens 2¨/©, gäller allmänt att bud som inte är spärrade har kvar sin betydelse. Bjöd svararen 2© visar det ju minst fyra spader och minst invitstyrka, så öppnaren kan stödja med fyrkorts och t ex straffdubbla. Om öppnaren passar på inklivet, visar svararens sangbud kravhanden med högfärg-lågfärg medan minimibud i lågfärg innebär canapéinviten, 3hö invithanden med femkortsfärg, överbud på treläget enfärgad slaminvit, överbud på fyrläget slaminvit med minst femkorts högfärg, hopp till 4§/¨stark 5-5 och 4hö slutbud. Svararens dubbling är förslagsdubbling med minst tre trumf och minst invitstyrka. Efter inkliv med 2© på 2¨  kan svararen kämpa med 2ª på 5-6 hp.

 

Om fienden dubblar 2¨/©, antyder öppnarens pass dålig anpassning till reläfärgen medan 2©/ª visar lite stöd och bättre än minimum. RD har samma innebörd, men överlåter spelföringen åt svararen.

 

Bjuder fienden på 2ª, innebär svararens dubblingar förslag med tre trumf och minst invitstyrka. Bjuder han högfärg, visar det singelton och lång klöver och 3NT är slutbudsförslag, vanligen utan alltför bra i inklivsfärgen.

 

Om fjärde hand balanserar efter två pass, kan öppnaren dubbla respektive redubbla med stark sang. Om svararen dubblar är dubblar är det SD från och med 2NT och efter ensam färgbjudare, men annars UD.

 

Andra hand dubblar

Svararens direkta 2hö visar femkortsfärg och förnekar en blank hand. 2¨ är primärt naturligt avkliv, men en senare RD visar båda högfärgerna. 2§ är naturligt eller svagt med en högfärg (senare 2©/ª), ruter-hjärter (senare RD) eller ruter-spader (senare 2¨).

Om svararen passar kan öppnaren SOS-redubbla med båda lågfärgerna.

 

Svararens RD lovar 9+ hp. Om dubblaren kliver är svararens dubbling SD medan enkla färgbud visar 9-11 hp. Öppnaren kan avge straffdubbling med trumf, bjuda 2NT med 13-15, visa högfärg med 15-17, bjuda 3§/¨ med 13-15 och femkortsfärg, bjuda 3NT med 16-17 och håll utan högfärg eller kräva med överbud på 16-17 utan vare sig håll eller högfärg. Svararens 2NT på dubblarens urkliv är utgångskrav och kommando till visning av "ickehåll" och färger. Överbudet har samma innebörd som på direkta inkliva. Hopp i färg är utgångskrav med bra färg.

 

Om dubblarens partner kliver efter RD, passar öppnaren vanligen om han inte kan straffdubbla. Med 15-17 och femkorts högfärg samt svag dubbelton i urklivsfärgen kan han dock bjuda sin färg direkt. När urklivet passas fram till svararen, kan han straffdubbla, eventuellt med tre trumf, bjuda fria eller inviterande naturliga bud eller kräva med överbud.

 

Variationer:

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2001-12-19

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist