Delsystem: Power Precision, stark klöveröppning

 

Ursprung: P. Weichsel, A. Sontag

 

Skapat datum: Pågående vidareutveckling, filinformation utlagd 1997

 

Syfte: Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1§ som visar 17+ hp (18+ om BAL)

 

Beskrivning

Systemet använder Milton Works 4-3-2-1-skala. I ursprung Precionsklöver (C.C. Wei) tenderade fördelningspoäng att räknas enligt; singel = 3; renons = 5 istället för det standardiserade singel = 1, renons = 2 (naturligtvis under förutsättning att gemensam trumffärg hittats). Systemets struktur efter öppningsbudet 1§ är typexemplet för KAPTENSPRINCIPEN, i det att en spelare tar kommando och frågar ut den andre spelaren om hans hand. I detta fall inte med RELÄBUD utan med mer specificerade frågor.

 

Svarsbud

1¨

0-8 hp

1©/ª

9+, 5+ färg, utgångskrav

1NT

9-14, bal, inte 5-korts ©/ª och inte 5-korts §/¨ med 2+ hp i, utgångskrav

2§/¨

9+, 5+§/¨, utgångskrav

2©

9+, 1444, minst 1 kontroll, utgångskrav

2ª

9+, 4441, minst 1 kontroll, utgångskrav

2NT

15+, bal, ingen 5-korts färg, krav till 5 i färg/5NT

3§

9+, 4414, minst 1 kontroll, utgångskrav

3¨

9+, 4144, minst 1 kontroll, utgångskrav

3©

EKDKn-sjätte någonstans, utgångskrav

3ª

EKD-sjunde någonstans, (inget E eller K i sidofärg), utgångskrav

3NT

EKD-sjunde någonstans, minst ett E/en K i sidofärg, utgångskrav

4§

EKD-åttonde någonstans, utgångskrav

 

Fortsatt budgivning

Efter utgångskrävande svarsbud är fortsatt budgivning i de flesta fall artificiell, där bud fungerar som frågebud efter stöd i färgen/frågor efter antal kontroller/frågor efter färgkvaliteter eller en kombination av dessa. I vissa lägen (ex efter -2§/¨, kan ÖH med reläbud fråga initialt efter fördelning, därefter fråga vidare efter annan information. Efter 1§-1¨ spelas så att 1© är ett multibud (RK) med

a)     5+© eller

b)     20-23, bal, 1ª visar 16-19 med 5+ª, 1NT 18-19, bal; 2§/¨ 16-21, 5+ färg, 2© 19+, båda lå, 2ª 20+ med 5+ª (nästan utgångskrav), 2NT 22-23, bal, 3§/¨ 5+ färg, utgångskrav, 3© 9 stick med © som trumf, 3NT semi-bal hand med en genomgående lå, ca 18-21 hp och sidohåll, 4hö ~16-19 med 7+ färg och slutligen 4NT som en balanserad hand med EXAKT 31 hpJ.

 

Variationer: Vidareutveckling av Precionsklövern (C.C. Wei, 1960-talet).

 

Länkar:

Power Precision

Version & datum:

1 – 01-12-07

Beskrivet av:

David Bryder