Delsystem: Major Suit Raises – the Scanian Way

 

Ursprung: M. Nilsland och A. Wirgren

 

Skapat datum: Publicerat 1998 (2a utgåvan, Scania Bridgekonsult)

 

Syfte: Metoder för att visa trumfstöd efter öppningsbuden 1©/ª.

 

Beskrivning

Strukturen är initialt anpassad för system med 4-korts högfärgsöppningar (som exempelvis Modern Standard i sin ursprungliga form).

 

Svarsbud

Enkelhöjning

6-10, 4-korts (ibland 3-korts) stöd

Dubbelhöjning

7-10, 4+ korts stöd och en obalanserad hand (en obalanserad enkelhöjning)

2NT

minst invitstyrka med minst 4-korts stöd

1©-3ª och1ª-3NT

11-13, någon singel och 4+ korts stöd

1©-3NT

11-13, renons i spader och 4+ kortstöd

1©-4§/¨

11-13, renons i lå och 4+ korts stöd

1ª-4§/¨/©

11-13, renons i bjuden färg och 4+ kortstöd

 

Fortsatt budgivning

ÖH kan normalt gå vidare på flera olika sätt beroende på hur mycket information han är villig att lämna ut. En intressant sekvens är fortsättningen efter 1hö-2hö, där öppningshandens billigaste bud visar en invithand och där SH anonymt bjuder 3/4hö beroende på om han vill acceptera eller ej. Med tveksamhet kan han visa upp en färg med lite styrka i. Till skillnad från andra invitmetoder som bygger på att öppningshanden gör negativa/positiva invitbud och därigenom förmedlar mycker information också till motståndarna, bygger approachen här på att minimera informationsflödet i tveksamma lägen.

 

Om det skulle vara så att man har ambitioner mot slam, har systemet effektiva metoder för förmedla information av intresse (såsom kortfärger och sidofärger).

 

Variationer: Även om författarna föreskriver att systemet också kan användas efter öppningsbuden 1©/ª som visar 5-kortsfärg, är beskrivaren här en aning mer skeptisk p.g.a. den stora skillnaden i frekvens och spelstyrka mellan 4- och 5-korts högfärgsöppningar.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 – 2001-12-13

Beskrivet av:

David Bryder