Delsystem: Notrump bidding – The Scanian Way

 

Ursprung: M. Lindkvist, M. Nilsland och A. Wirgren

 

Skapat datum: Publicerat 1990 (Scania Bridgekonsult)

 

Syfte: Metoder efter öppningsbudet 1NT. Tonvikt på att svarshanden ska förmedla information om sin hand.

 

Beskrivning

Svarsbud

2§

Högfärgsfråga

2¨/©

Överföring, antingen 5+ högfärg eller exakt invitstyrka med 4-korts

2ª

Styrkefråga; a) jämn invithand, b) båda lågfärgerna, c) utgångskrav, 6+¨

2NT

Fråga efter svag dubbelton

3§

Utgångskrav, 6+§

3¨

Utgångskrav, 4441 eller 4414

3©

Utgångskrav, 4144

3ª

Utgångskrav, 1444

3NT

Slutbud

4§/¨

Överföring till respektive högfärg

4©/ª

Slutbud

4NT

Kvantiativt

 

Fortsatt budgivning

Den fortsatta budgivningen kan synas tämligen komplicerad för den oinvigde. I de flesta fall kan svarshanden se till att man hamnar i rätt delkontrakt, förmedla intressant information för eventuella slamkontrakt samt invitera mot utgång. Systemet är tämligen anonymt när det gäller information som förmedlas när man bara ska spela utgång. Efter överföringsbuden 2¨/© bjuder öppningshanden andra bud än bara den enkla transferaccepten med max och längd i högfärgen.

 

Speciella metoder

Anledningen till överföringsbuden med bara 4-färg är att minimera informationsflödet kring öppninghshanden, en information som ses som mest till gagn för motståndarna. En något annorlunda princip tillämpas när motståndarna kliver in mot 1NT, där svarshandens 2NT och uppåt är överföringsbud medan en dubbling är UD.

 

Variationer: Vissa variationer kan ses bl. a. i Scanian Scientific (M. Lindkvist) samt i senare system från M. Nilsland. Dessa variationer är dock smärre, men en del är aningen mindre minnesbelastande.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2001-12-14

Beskrivet av:

David Bryder