Delsystem: ”Slaskruter”

 

Ursprung: När det blev populärt med stark klöver kombinerad med femkorts högfärgsöppningar genom Precisionsklövern följde ganska snart att man tog till ruteröppningen för de jämna händer, som inte stämde in på sangöppningens gränser och så småningom fler typer av händer.

 

Skapat datum: Om vi bortser från öppningsbud av typen ”bästa lågfärg” i system med femkorts högfärgsöppningar, så stämmer det ganska bra att vi förlorade klövern på 60-70-talen och rutern på 80-90-talen.

 

Syfte: I ursprunglig Precision täckte öppningsbudet 1NT alla de balanserade öppningshänderna under , d v s 13-15 hp. Snart ville man emellertid dels höja taket för sangöppningen, dels få med de svagare balanserade händerna. Därmed blev det 1¨ som fick täcka de svaga sanghänderna.

 

I och med att italienarna m fl började spela Precision utökades 1¨ till att även omfatta händer med färre än två kort i färgen, för att undvika 2§ på alltför dåliga färger ­- i Power Precision lovar 2§ en sexkortsfärg. Slaskrutern var född.

 

Beskrivning

 

I begynnelsen var alltså 1¨ naturligt eller en balanserad hand svagare än sangöppningen. Fortsatt budgivning var förhållandevis enkel, d v s naturlig med negativa dubblingar. Öppnaren eftersträvade att återbjuda sang med den jämna handen och färg med den naturliga ruteröppningen, möjligen då med undantag för 1ª efter inledningen 1¨-1©, som för många kunde vara antingen eller.

 

Bilden komplicerades när 1¨ även kunde innehålla obalanserade händer med <4 ruter och fem- eller kanske sexkorts klöver eller trefärgshänder med kort ruter. Till en början var det vanligt att ruteröppnarens återbud i klöver visade femkortsfärg oavsett ruterinnehav, men så småningom systematiserades metoderna och utvecklades till separata moduler.

 

Jag har efterfrågat information hos några svenska systemmakare, men har bara fått ett par svar. Dessutom har jag skrapat fram lite fakta från några systemdeklarationer på den svenska landslagstruppwebben.

 

·         Efraimsson-Borin

·         Ebenius

·         Scania

·         Power Precision

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2006-01-02

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist