Efraimsson-Borin har i princip fyra handtyper som kan hamna under 1¨

a)                  11-13-sang

b)                  ruter och högfärg

c)                  4414

d)                  55+ lå med 14-16 hp

 

De har avlastat 1¨-öppningen med en 2¨-öppning med 5 ruter och 4 klöver eller 6+ ruter. 2¨ kan alltså inte innehålla högfärg.

 

Svarsbud på 1¨

1©

Endera naturligt rondkrav eller konventionellt utgångskrav

1ª/NT

Naturliga bud

2§

5-9 hp med 4+ hjärter och 5+ spader

2¨

Multi, 5-9 hp med 6-ko högfärg

2©

Utgångskrav med 54/45 i lågfärgerna

2ª

Puppet till 2NT för att spela 3NT från öppningshanden eller visa upp enfärgshand med minst utgångsstyrka

2NT/3§/¨

Naturliga inviter

3©

Utgångskrav med 0-5-4-4

3ª

Utgångskrav med 5-0-4-4

4§/¨

Överföring till respektive högfärger

 

De har förstås en hel del knep i den fortsatta budgivningen för att kunna reda ut fördelningar. En liten finess som de haft glädje av är 1¨-1©/ª; 2§, som visar stöd med 12-13 balanserade hp eller 11-13 obalanserade. Det medför att höjningar till 2©/ª visar jämn hand med med 11-12 hp, som inte behöver komma för högt om svarshanden är halvbra! De behöver ju inte ett naturligt 2§ eftersom de inte kan ha ruter och klöver, utom med 55 men då med 14-16 som visas med ett hopp till 3§.

 

Efter störning används negativa dubblingar och okravsbud i ny färg på tvåläget samt 2NT lebensohl.

 

Åter