Åtminstone ett par Stockholmspar spelar en variant som lär ha Johan Ebenius som upphovsman.

 

1¨-öppningen innehåller:

a)            Balanserad hand med zonvarierad styrka, som komplement till sangöppningen

b)            4ko högfärg och 5+ lågfärg, (10)11-15 hp

c)            (4441), 11-16 hp

 

Svarsbud och fortsatt budgivning

 

1©

Relä med

a)            4+ hjärter och 5+ hp

b)            Utgångshand som måste eller vill bjuda relä

c)            3+ hjärter och 0-5 hp, som inte vill passa på 1¨

d)            ”balanserad” utgångsinvit mot sanghanden inkl 2-3 kort i vardera högfärgen

 

 

 

 

1¨-1©

 

 

1ª

11-15, 4ko med 5+ lågfärg

 

1NT

Balanserad med 2-3 hjärter

 

2§

4ko hjärter, men passar ej för 2¨/©

 

2¨

4 hjärter och 5 ruter

 

2©

4 hjärter, jämna handen

 

2ª

12-16 hp, 4-1-4-4

 

2NT

Maximum med 4 hjärter och 6 ruter

 

3§

Maximum med 4 hjärter och 6 klöver

 

 

 

1ª

”Naturligt” med

a)            4+ spader och 5+ hp

b)            3+ spader och 0-5 hp, som inte vill passa på 1¨

 

 

 

 

2§/¨

Naturligt med 4 hjärter

 

2©

Fyrstöd i spader

 

2ª

Min/medium med 3-4(5-1/6-0)

 

2NT

Max med 3-4(5-1/6-0)

 

 

 

1NT

Naturligt okrav

 

 

 

2§

Utgångskrav med 5+ klöver eller ruter och obalanserad hand

 

 

 

2¨

Minst utgångsinvit med minst 54 i lågfärgerna

 

2©

Ingen kortfärg eller 4-4-4-1 eller minimum med kort högfärg

 

2ª

Kort klöver och 5+ ruter

 

2NT

Kort ruter med 5+ klöver

 

3§

Maximum med kort hjärter och 5+ lågfärg

 

3¨

Maximum med kort spader och 5+ ruter

 

3©

Maximum med kort spader och 5+ klöver

 

 

 

2©/ª

6+ färg och 4-8 hp

 

 

 

2NT

Utgångshand som vill vara spelförare i 3 sang

 

 

 

3X

Spärrbud

 

Störd budgivning

 

Efter mellankommande dubbling är 2§/¨ naturliga okrav med ca 8-12 hp. Negativa dubblingar av inkliv (efter 1© visar en dubbling spader medan 1ª är UD utan fyra spader). Efter alla inkliv är 2 i färg naturliga okrav med 8-12 hp medan 3 i färg är naturliga utgångskrav.

 

Åter