I Sontag-Weichsels Power Precision innebär öppningsbudet 2§ minst sexkortsfärg, och ruteröppningen har fått ta hand om obalanserade händer med femkorts klöver och kort ruter.

 

1¨ innehåller därmed tre handtyper:

a)            Naturligt, 11-15 hp, ingen femkorts högfärg, längre klöver möjligt

b)            Balanserad, 11-14 hp

c)            Obalanserad med femkorts klöver, 11-15 hp

 

Svarsbud

 

Pass

0-5 hp

1©/ª

4+ färg, 6+ hp

1NT

Ingen högfärg, 6-10 hp

2§

5+ klöver, 10+ hp, krav och garanterar ett bud till

2¨

4+ ruter, 10+ hp, rondkrav

2©/ª

Stark färg, 16+ hp, slaminvit

2NT

Balanserad hand utan högfärger, 12-15/18-19 hp

2§/¨

Stark långfärg, 18+ hp, slaminvit

3©/ª

Minst Dkn sjunde utan sidostyrka

3NT

Balanserad utan högfärg, 16-17 hp

4¨

Sjukortsfärg utan sidostyrka

4©/ª

Slutbud

 

Svarsbud efter mellankommande bud

 

1¨-(D)

 

1©

Rondkrav med 5+ färg

1NT

Balanserad hand, 7-9 hp

2§/¨

5+ färg, <10 hp

2©/ª

Sexkortsfärg, 4-7 hp

2NT

Minst 55 i lågfärgerna, 7-9 hp

3§/¨

6-7-kortsfärg, 7-9 hp

RD

10+ hp utan femkorts högfärg

 

 

1¨-(1©)

 

D

4+ spader, krav

1ª

5+ spader, krav

 

 

1¨-(1ª)

 

D

4+ hjärter, krav

1NT

(semi-)balanserad, 7-9 hp

 

 

1¨-(1NT)

 

D

Straffdubbling

2§

4+ färg, krav

 

 

1¨-(2§)

 

D

Minst en fyrkorts högfärg

2¨

4+ ruter

2©/ª

5+ färg, krav, rondkrav

2NT

Naturligt utgångskrav med 12+ hp och minst 1,5 håll

3¨

Odefinierat, men långt stöd

    

Åter