Stora delar av Malmö BK ”Scania Bridgekonsult” spelar en variant av slaskruter som även kan innehålla lång klöver, en handtyp som de flesta starka klöversystem öppnar med 2§. Anledningen är att 2§/¨ i systemet är destruktiva öppningsbud med högfärg och lågfärg (2§ visar 3-9 hp med 4© och längre lågfärg, 2¨ visar samma, fast med spader som ankarfärg).

 

Starkare händer, 10-13 hp med 4ko högfärg och 5+lågfärg, öppnas vanligen med 2©/ª för att avlasta slaskrutern. Händer med 3ko i andra högfärgen bör öppnas med 1¨ eftersom den annars lätt kan kommer bort.

 

I vissa versioner används öppningsbudet 2NT som visandes minst 5-5 i lågfärgerna, för att avlasta slaskrutern ytterligare.

 

1¨-öppningen innehåller:

a)   Balanserad hand med 11-13 hp

b)   (4441), 11-16 hp

c)   11-16 hp, 5+ ruter (om 4ko högfärg finnes, vanligen 14-16 hp. Med 4-3 i högfärgerna kan styrkan även vara 11-13.)

d)   11-16 hp, 5+ klöver (om 4ko högfärg finnes, vanligen 14-16 hp. Med 4-3 i högfärgerna kan styrkan även vara 11-13.)

 

Svarsbud och fortsatt budgivning

 

1©

I princip naturligt, men det är tillåtet att bjuda på svagare kort än normalt och/eller 3-korts färg.

 

 

 

 

1ª

Naturligt, balanserad eller obalanserad

 

1NT

11-13 hp, balanserad

 

2§/¨

11-16 hp, 5+ färg

 

2©

11-13 hp, 3+ hjärter. Balanserad eller obalanserad

 

2ª

14-16 hp, 4ko spader med 5+lågfärg

 

2NT

14-16 hp, 4ko hjärter ELLER 3ko hjärter med 6+ lågfärg

 

3§/¨

14-16 hp, 6+ färg och högst 2ko hjärter

 

3©

11-13 hp, 4ko hjärter. Bra enkelhöjning med obalanserad hand

 

 

 

1ª

Samma budgivning som efter 1© (2© från öppningshanden är 14-16 hp med 4ko hjärter och 5+ lågfärg, medan 2ª är en vanlig enkelhöjning)

 

 

 

1NT

Naturligt okrav

 

 

 

2§/¨

4+ färg, utgångskrav såvida inte färgen bjuds om, då det är invit.

 

 

 

2©/ª

Utgångskrav med 6+ färg

 

 

 

2NT

Naturlig invit

 

 

 

3§/¨

Utgångskrav med 6+ färg

 

 

 

3ª

Överföring till 3NT

 

Störd budgivning

 

Efter mellankommande dubbling eller inkliv på enläget:

 

Efter ett naturligt 1NT-inkliv:

 

Efter inkliv på tvåläget:

 

Åter