Delsystem: Stenbergs 2NT

 

Ursprung: Stenbergs 2NT ingår i Lucksystemet, som är en syste­matiserad form av Acol, skapad av Alvar Stenberg.

 

Skapat datum: 1960-talet.

 

Syfte: Ändamålet med konventionen var att systematisera budgivningen med utgångskrävande svarshänder med trumfstöd i moderna system med inviterande dubbelhöjningar av 1©/ª.

 

Beskrivning

Svarsbudet 2NT på 1©/ª visar trumfstöd och är krav till minst utgång. I Lucksystemet ingår svag sang och Stenbergs varian­ter för fortsatt budgivning grundar sig på detta.

 

Efter 1©/ª-2NT:

3hö

Minimum.

4hö

Minimum med lång och bra trumf.

3ny

Positivt, i princip en äkta sidofärg.

3NT

Sangband med ca 16-19 hp.

4ny

Renons.

Efter öppnarens återbud i ny lägre färg kan svararen visa minimum med 3hö.

 

Med slamintresse kan svararen efter alla återbud visa egen färg (eventuellt kan dessa färg­bud visa sig vara avgivna på enbart kontroll i färgen). Svararen kan också visa slamintresse och jämn fördelning med budet 3NT.

 

Även efter lågfärgsöppning kan 2NT användas som trumfstödsvisande, och då har svararen som regel 16 poäng eller mer.

 

Dubbeltydig Stenbergs 2NT

Efter inkliv på 1©/ª används en dubbeltydig variant av Stenbergs 2NT. Förutom den normala handtypen kan svararen ha 10-11 hp med trekortsstöd i öppningsfärgen och håll i inklivsfärgen.

 

Öppnarens återbud 3hö ber svararen lägga av med den sistnämnda handtypen. På återbud i lägre färg än högfärgen skall svararen visa den begränsade handen genom att bjuda 3hö eller möjligen 4hö med bra anpassning.

 

Den dubbeltydiga varianten kan även spelas så att svaret 2NT i ostörd budgivning visar antingen:

 

a)     utgångskrav, trumfstöd.

b)     sanghand med 13-15 hp.

 

På öppnarens återbud i lägre färg visar svararen typ b) med en preferens till 3hö, övriga bud visar typ a).

 

Variationer:

 

Stenbergs 2NT Modern Standard

I MS visar sangöppningen 15-17 hp, vilket påverkar återbud och fortsatt bud­givning efter 2NT.

 

3hö

Extrastyrka utan sidofärg.

4hö

Minimum, jämn fördelning.

3ny

Sidofärg med minst 5-4 i bjudna färger, eventuellt trekorts sidofärg med starka kort.

4ny

Svitad hand, normalt minst 5-5 och tilläggsvärden.

 

Många varianter har den gemensamma nämn­aren att

 

Öppnarens återbud 3§ visar minimum

I Carrot Club visar då öppnarens återbud 3NT längre klöver och 3hö sidostyrka i klöver. Efter öppnarens återbud kan svararen singelfråga med 3 i öppnings­färgen (3NTom öppningsfärgen är spärrad). Öppnaren visar singel och bjuder utan singel 3NT med bra minimum, 4hö med dåligt minimum.

 

I Modern Standard förekommer en liknande variant. Öppnarens 3hö visar sidofärg i klöver, 3§ visar mini­mum oavsett fördelning, övriga återbud är normala men positiva. Svararen kan singelfråga på samma sätt som i Carrot Club ovan.

 

Singelvisning efter 1©/ª-2NT

Innebär att öppnarens bud i sidofärgerna visar singel eller renons (kallas även »Nega­tiva invitbud»).

 

I Must-systemet, som är en systematiserad form av Acol med femkorts högfärgsöppningar, visar 3NT utgångsstyrka och minst trekortsstöd. Öppnaren återbjuder i Must 3§ med minimum. Med tillägg visar han en even­tuell singelton, varvid 3hö visar klöversingel. Återbudet 3NT visar 16-19 hp utan singelton.

 

Inviterande Stenbergs 2NT

Nilslands 2NT visar trumfstöd och minst invitstyrka. Den direkta höjningen till 3hö är spärrande.

 

Budgivningen fortsätter på konventionellt sätt efter 1©/ª-2NT:

3§

Minimum.

 

3¨

Upprepad utgångsinvit.

3hö

Avlägg.

3ahö

Singelfrågande slaminvit. Öppnarens 3NT/4hö förnekar singelton med bra respektive dålig minimihand.

3NT

Singelton i andra högfärgen.

4§/¨

Singelton.

 

3¨

Accept av invit med någon singelton eller jämn hand med fyrkorts högfärg.

 

3hö

Singelfråga. Öppnarens 3NT/4hö förnekar.

3NT

Mild slaminvit. Öppnaren visar en singelton med accept.

3/ny

Egen singelton

 

3hö

Accept med femkortsfärg utan singelton.

 

3NT

Slaminvit utan singelton.

3/4ny

Singelton.

 

3NT

Dito med precis tre kontroller.

4hö

Dito med bra trumf utan sidokontroller.

3/4ny

Naturligt med minst tio kort i de två färgerna.

 

Denna metod är speciellt lämplig för system med begränsade öppningsbud i högfärg

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland