Delsystem: 2§ enda kravöppning enligt amerikansk standard

 

Skapat datum: 2§ enda krav blev standard i många system samtidigt som de svaga tvåöppningarna introducerades i mitten på 1900-talet. Eftersom konventionen har en mycket vidsträckt användning finns det många varianter. Det som här beskrivs är vad som är vanligt bland eliten i USA för närvarande.

 

Syfte:  Att kunna avge ett bud med starka händer utan att riskera pass från partnern.

 

Beskrivning

Öppningsbudet är starkt och leder mestadels till utgång. I enstaka fall kan man stanna i 2NT, på 3-tricksnivån i högfärg eller på 4-tricksnivån i lågfärg

 

Balanserade händer

Många spelar med en 2NT-öppning på 20-22- hp. Konsekvensen blir att

2 §

2 ¨

 

 

2NT

 

visar 22+-24 hp

 

3NT

 

visar 25-27 hp

 

 

Efter öppningshandens 2NT använder man samma system som den man har efter 2NT-öppning. Efter öppningshandens 3NT finns ingen standard att tillgå. Många spelar att 4§ är Stayman och 4¨/© är överföring.

 

När öppna med 2§?

 

Följande hand är inte en 2§-öppning: ª7 ©EDKn10987542 ¨5 § 8. Många anser att en 2§-öppning bör klara de flesta av följande test:

 

·       Spelstick - åtminstone 8,5 -9 spelstick om långfärgen är en högfärg och 9,5-10 spelstick om långfärgen är en lågfärg

·       Defensiv styrka - minimum 3 (helst 4) snabba stick

·       Förlorare - antalet snabba stick bör överstiga antalet förlorare

·       Tvådamerstestet - vill du vara i utgång om partnern har två damer och inget mer?

·       Möjliga återbudsproblem - hur svårt blir det att beskriva handen om du öppnar på entricksnivån i stället?

 

Vid förlorarberäkningen räknas Dxx som 3 förlorare om damen inte har sällskap av knekten. EKn10 räknas som 1 förlorare.

 

ªD ©ED ¨EKKn53 §KDKn74. Denna hand klarar snabbstickstesten (4,5 snabbstick, 4 förlorare), men det blir återbudsproblem om man öppnar med 2§. Bäst är att öppna med 1¨.

 

ªED ©E ¨EKn109 §ED10873. Denna hand klarar de flesta testen om man återbjuder 3§ och partnern svarar 3©, 3ª eller 3 NT får man återbudsproblem. Bättre är att öppna med 1§ och hoppas att partnern inte passar.

 

Annorlunda är det om man har en tvåfärgshand med högfärg(er). Båda de föregående händerna öppnas med 2§ om en av de långa färgerna var högfärg.

 

ª- ©KDKn10865 ¨EK82 §KD. 4 snabbstick och 3 förlorare. 9 spelstick. Öppna med 2§.

 

ª- ©EK82 ¨KDKn10865 §KD bör dock öppnas med 1 ruter. Man har inte 9,5 spelstick. Ett annat skäl är att det är svårt att hitta 4-4 i högfärg efter en 2§-öppning.

 

(4441)-händer är bekymmersamma i många system. Många väljer att öppna med 2NT eller återbjuda 2NT om man har en dam eller bättre i singeltonfärgen. Annars startar men med en enöppning på upp till 22 hp. Är man starkare öppnar man med 2§ och återbjuder en stark 4-kortsfärg.

 

ªKD93 ©EDKn4 ¨ED105 §K. Öppna med 2NT.

 

ª3 ©EK109 ¨EDKn4 §EK75. Öppna med 1¨.

 

ª4 ©EKKn8 ¨EK86 §EKD4. Öppna med 2§ och återbjud 2©.

 

Svarshanden första bud

 

Det äldre svaret där 2¨ visade 0-7 hp har övergetts av de flesta i dag.  Det finns en stor variation av svarsskalor där 2¨ och i vissa fall 2© är konventionella svar. Det som här beskrivs är det som kallas 2¨ avvaktande. 2¨  blir då det bud man tar till när inget annat beskrivande bud finns tillgängligt.

 

 

2§

2¨

Avvaktande

 

2©/3§/¨

De flesta spelare kräver åtminstone 5-kortsfärg med 2 av de 3 topphonnörerna (Mike Lawrence tycker att DKnxxx räcker)

 

3©/ª/4§/¨

En bra överenskommelse är att definiera detta bud som en lång och stark färg (minst 6 kort) utan ess eller kung vid sidan om (ungefär som en bra svag 2-öppning)

 

2NT

Spelas vanligen som 8-10 hp. Många undviker ändå detta utrymmeskonsumerande bud om de inte dessutom har bra gafflar, mjuka värden och få ess och kungar

 

3NT

standardbetydelsen är 11-12 hp men många använder inte budet då heller. En del definierar budet som visande en ospecificerad genomgående färg

 

Den fortsatta budgivningen

 

2§

2¨

 

 

2©/ª

 

Minst 5-kortsfärg (undantag se ovan med (4441))

 

3§/¨

 

Vanligen minst stark 6-kortsfärg

 

3©/ª

 

Genomgående färg (inga förlorare mot singelton) och bra kontroller

 

4§/¨

 

Genomgående färg. Budet passerar 3NT och kräver därför en exceptionell hand

 

4©/ª

 

9-10 spelstick och lång genomgående färg, varnar för fortsatt budgivning om inte har svarshanden har mycket bra kontroller

 

 

Sedan öppningshanden visat sin färg utan hopp i andra budronden är det vanligt att man definierar svarshanden lägsta tillgängliga bud på 3-nivån som

“second negative“ visande 0-3 hp.

 

2§

2¨

 

 

2ª

3§

visar 0-3 hp, säger inget om klöver. Om öppningshanden nu bjuder 3ª må detta avpassas 

 

 

2§

2¨

 

 

2ª

3x

 

 

3ª

 

visar en bra 6-kortsfärg men insisterar inte på spader som trumf

 

4ª

 

fastställer spader som trumf men färgen har en förlorare

 

 

2§

2¨

 

 

3ª

?

Svarshanden bjuder kontrollbud med lägsta ess eller kung. Utan ess eller kung bjuder svarshanden 4ª med möjligt stöldvärde (åtminstone dubbelton spader och dubbelton i annan färg), annars 3NT. 3 NT kommer dock aldrig att bli slutbudet

 

 

Syd har ªEKD109832 ©- ¨ED5 §E8. Budgivningen inleds 2§ -2¨ -3ª. Om Nord bjuder 3NT, 4© eller 4ª stannar Syd i 4ª. Om Nord bjuder 4¨ bjuder Syd 6ª. Om Nord bjuder 4§ bjuder Syd 4©. Får han 5¨ som svar kan han bjuda 7ª.

 

2§

2¨

 

 

4ª

 

visar genomgående färg men handen är inte lika stark som om budet hade varit 3ª. Passa med  ª763 ©KKn4 ¨K9 §DKn1093 men bjud 5§ med

 ª3 ©1086543 ¨K9 §E1053.

 

 

Efter motståndarnas inkliv

 

Om motståndarna kliver in efter 2§-budet är följande struktur bra (dock ej standard):

 

ny färg

Stark färg, minst 6 kort med 2 av de 3 topphonnörerna

 

cue-bid

(4441) med singelton i inklivsfärgen och positiv hand

 

pass

Varje annan semipositiv hand (minst 2 damer)

 

D

omedelbart dubbel negativ, 0-3 hp

 

 

Det vanligaste är att svarshanden passar på inklivet. Följande struktur är bra men ej standard:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

2§

2©

pass

pass

 

ny färg

Enfärgad hand

 

    3ª

Samma som utan inkliv

 

    4ª

Samma som utan inkliv

 

    2NT

Tvåfärgshand. Nord bjuder den billigaste färg han är villig att spela. Om Syd korrigerar visar han de andra två färgerna.

 

cue-bid

4144, singelton i inklivsfärgen

 

    D

Stark sanghand. Balanserad fördelning men lovar ej håll i inklivsfärgen

 

 

Version & datum:

1 - 2002-10-29

Beskrivet av:

Arne Frennelius