Delsystem: Suddsang

 

Ursprung: Grunden för denna sangmetod utvecklades på 60-talet av en grupp unga bridgespelare från Saltsjöbanden med bl a spelare som Einar Pyk och Einar Berg.

 

Skapat datum: Slutet av 1960-talet. Populariserad genom en artikel i Svensk Bridge av PO Sundelin.

 

Syfte: Detta var en av de tidigaste tillämpningarna av utökad budvokabulär genom bruk av s k Puppets, d v s bud som kommenderar partnern att bjuda ett relä. De här beskrivna metoderna utgör en vidareutveckling av originalidéerna.

 

Beskrivning

Grunden är Staymans 2§ och reläbudet 2¨. Sangstyrkan kan vara vilken som helst, men metoden utvecklades ursprungligen för svag sang, 12-14 hp.

 

Svarsbud

 

 

2§

Högfärgsfråga

 

2¨

Kommando till 2©

 

2©/ª

Naturliga trumfinviter

 

2NT

Naturlig invit utan högfärgsintresse

 

3§/¨/©/ª

Naturliga utgångsinviter med sexkortsfärg

 

3NT

Slutbud

 

4§/¨

Överföring till högfärgerna

 

4©/ª

Slutbud

 

 

 

Fortsatt budgivning

 

 

Efter svaret 2§

 

2¨

 

Inga högfärger

 

2©/ª

 

Naturligt (2© med båda)

 

 

2©/ª

”Truscott”, d v s delkontraktsökände.

Kan givetvis i stället användas för utgångsundersökning med 54 i högfärgerna.

 

 

2NT

Naturlig invit med objuden högfärg (ev 5ko hjärter över 2ª)

 

 

3§/¨

Naturligt utgångskrav med minst fyrkortsfärg

 

 

3©/ª

Inviterande höjning respektive naturligt utgångskrav med femkortsfärg

 

 

När sh kräver till utgång med 3§/¨ i andra ronden kan öh bjuda naturliga 3¨ respektive 3ª (efter 2©) med 4-4 i högfärgerna, slå av med 3NT eller visa trestöd och hyggliga kort genom att bjuda artificiella 3©. Med fyrstöd höjer man eller kontrollbjuder.

 

 

Efter svaret 2¨

 

2©

 

Obligatoriskt

 

 

Pass

Svag med hjärter

 

 

2ª

Svag med spader

 

 

2NT

Kommando till 3§

 

 

 

Pass

Svag med klöver

 

 

 

3¨

Svag med ruter

 

 

 

3©/ª

Utgångskrav med båda lågfärgerna samt trekorts högfärg

 

 

 

3NT

Utgångskrav med 5-5 i lågfärgerna — okrav

 

 

3§/¨/©/ª

 

Slaminvit med enfärgshand

 

 

3NT

 

Slaminvit med 5-5 i lågfärgerna — krav

 

 

4©/ª

 

Begränsade slaminviter med stark långfärg utan singelton

 

 

Efter slaminviterna med lång lågfärg kan öh visa sidostyrka på treläget med anpassning, oavsett styrka. Med fina kort höjer man eller kontrollbjuder på fyrläget. Utan anpassning bjuder man naturliga sangbud, 3NT eller kvantitativa 4NT.

 

Efter slaminviterna i högfärg bjuder man alltid 3NT med två hackor i färgen. Med bättre stöd höjer man till utgång med esslös hand och kontrollbjuder lägsta kontroll om man har minst ett ess av fem.

 

Om fienden stör efter 2§ förändrar det inte betydelsen av svararens återbud.

 

Efter svaret 2©/ª

Öppnaren förväntas alltid passa utan stöd samt med stöd och dåliga kort. Med stöd och tillägg kan man fråga efter singelton med 2NT, bjuda egen sidofärg, höja naturligt eller föreslå 3NT med bra trestöd.

 

Om sangöppningen tillåter femkorts högfärg är det en god idé att kunna bjuda 2ª över svaret 2© med en bra hand och 5-2 i högfärgerna.

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2004-07-17

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist