Delsystem: The Ultimate Club, stark klöveröppning

 

Ursprung: M. Becker, M. Ginsberg, M. Granovetter, R. Rubin

 

Skapat datum: Publicerat 1981

 

Syfte: Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1§ som visar 17+ hp (18+ om BAL). Reläbudgivningen syftar till att ÖH omedelbart tar kommando över budgivningen och frågar SH efter dennes styrka samt fördelning, medan hans egen hand förblir okänd.

 

Beskrivning

Budgivningen i The Ultimate Club utnyttjar artificiell reläbudgivning för att få reda partnerns styrka och fördelning. Systemet spelades av Becker-Rubin i det amerikanska lag som vann Bermuda Bowl i Stockholm 1983.

 

Svarsbud

1¨ ”negativt”; 0-2 kontroller (E=2; K=1)
1© 4 kontroller, minst 10 s.k. EKD-poäng (E=4; K=3; D=2) om handen är BAL eller 5 kontroller
1ª ett ess och en kung eller ett ess och två damer eller två kungar och en dam
1NT 3 kontroller; minst 9 EKD-poäng om BAL eller minst 11 EKD-poäng om OBAL
2§ 3 kontroller; 9 EKD-poäng, OBAL
2¨ BAL; 2 kontroller och minst 10 EKD-poäng eller 4 kontroller med 8 EKD-poäng
2© OBAL; 2 kontroller och minst 10 EKD-poäng

 

Fortsatt budgivning

Efter 1§-1¨ kan ÖH fortsätta fråga med 1© varpå SHs 1ª är ett andra negativt bud (som mest en kung och en dam eller som mest ett ess eller tre damer om handen är BAL), medan högre bud visar specifika honnörskombinationer. Efter 1§-1¨;1©-kan ÖH återigen fråga (med 1NT), varefter SH 2§ är ett tredje negativt bud (som mest en kung eller två damer), osv. När SH visat en positiv hand med 1© t.o.m. 2§, kan ÖH fråga vidare med det billigaste budet och klargöra SHs honnörsstyrka i mer exakthet. Efter att SH visat sin exakta styrka övergår reläbudgivningen till att ta reda på SHs fördelning, något som görs ART. När också fördelningen gjorts känd kan ÖH fråga vidare efter honnörsplacering m.h.a. principen för spiral cue-bids.

 

Variationer: En väldigt likartad princip tillämpas i Tightrope Club, spelat av M. Lindkvist och B. Fallenius under 1980-talet. Principen att efter en stark klöveröppning först visa ett känt antal kontroller samt styrka och sedan klargöra sin fördelning härrör från Blue Team Club.

 

Länkar:  Rtf-version
Version & datum: 1 - 2001-12-08
Beskrivet av: David Bryder