System - startsida

Systemavdelningen på Syskon erbjuder allt för den vetgirige. Både gamla och nya system får plats och när det så småningom låter sig hinnas med skall vi försöka göra beskrivningarna mer fylliga, komplettera med länkar och hänvisningar till andra källor.

Det finns ett filarkiv för alla system och dessutom har varje undergrupp ett eget arkiv. Filarkiven i DHTML (Dynamic HTML) fungerar för de flesta. Om de inte fungerar, gå till HTML-versionen.

Länkar
Redaktör: Christer Enkvist
Presentation av Christer

Filarkiv

Arkiv i DHTML Arkiv i HTML
Filarkiv System i DHTML Filarkiv Modern Standard i HTML
Allmänna principer Allmänna principer
Naturliga system Naturliga system
Stark klöver (även dubbeltydig) Stark klöver
Övriga system Övriga system