Konventioner - startsida

En konvention är en överenskommelse i budgivning eller spel. Alla överenskommelser i paret måste deklareras för motståndarna. För att underlätta deklarationen av konventioner är det vanligt att man ger konventionerna namn. Ett exempel är Stenbergs 2 NT, där upphovsmannen Alvar Stenberg uppkallat svaret 2 NT som trumfstödsvisande efter partnerns högfärgsöppning efter sig själv. Konventionerna på Syskon är uppdelade i undergrupper.

Filarkiven i DHTML (Dynamic HTML) fungerar för de flesta. Om de inte fungerar, gå till HTML-versionen.

Respektive ansvarig redaktör/medarbetare har möjlighet att organisera inom gruppen. De sammanfattningar som finns redovisas i filarkiven.

Indelning av konventioner

Offensiva konventioner

Pontus Silow

Konkurrensbudgivning

Tjolpe Flodqvist

Defensiva konventioner

Bertil G Johnson

Slamkonventioner

Anders Morath

Motspel

Anders Wirgren

Filarkiv

Arkiv i DHTML

Arkiv i HTML

Filarkiv alla konventioner i DHTML
Konventioner, offensiva
Konkurrensbudgivning
Konventioner, defensiva (försvar)
Slambudgivning
Motspel

Filarkiv alla delsystem i HTML
Konventioner, offensiva
Konkurrensbudgivning
Konventioner, defensiva (försvar)
Slambudgivning
Motspel