Filarkiven på Syskon

Alla inlägg till Syskon skall kunna återfinnas i våra filarkiv. Våra huvudarkiv är uppbyggda i Dynamic HTML, som fungerar med Explorer 5.0 eller högre. Om dessa ej fungerar hänvisar vi till vanliga HTML sidor, som dock inte är lika eleganta.

Om ni går till startsidan för filarkiv i DHTML ändras länkarna uppe på sidan och det blir lättare att söka i olika arkiv.

Innehållet i arkiven är i första hand system, delsystem och konventioner men även deklarationer, artiklar, redaktörernas inlägg samt information från SBF och kanske mycket annat.

Kontaktuppgifter
Administration av filarkivet: Mats Nilsland, Tjolpe Flodqvist

Länkar till Filarkiv

Arkiv i DHTML Arkiv i HTML
Startsida Filarkiv alla filer DHTML Översikt i HTML
Alla filer DHTML Alla filer HTML
Senast uppdaterat Senast uppdaterat
System, inledningssida System, inledningssida
System, alla System alla
System, Modern Standard, inledningssida System, Modern Standard, inledningssida
System, Modern Standard System, Modern Standard
System, naturliga system System, naturliga system
System, allmänna principer System, allmänna principer
System, stark klöver (ev dubbeltydig) System, stark klöver (ev dubbeltydig)
System, övriga System, övriga
Delsystem, inledningssida Delsystem, inledningssida
Delsystem, alla Delsystem, alla
Delsystem, sangsystem Delsystem, sangsystem
Delsystem, trumfstödsvisning Delsystem, trumfstödsvisning
Delsystem, starka öppningsbud Delsystem, starka öppningsbud
Delsystem, övriga Delsystem, övriga
Konventioner, inledningssida Konventioner, inledningssida
Konventioner, alla Konventioner, alla
Konventioner, offensiva Konventioner offensiva
Konventioner, konkurrens Konventioner konkurrens
Konventioner, defensiv (försvar) Konventioner, defensiv (försvar)
Konventioner, slam Konventioner, slam
Konventioner, motspel Konventioner, motspel
Deklarationer samlingssida Deklarationer samlingssida
Deklarationer, system Deklarationer, system
Deklarationer, par Deklarationer, par
Information om Syskon Information om Syskon
Inlägg om bud och spelteori Inlägg om bud och spelteori
Information från SBF, prickregler Information från SBF, prickregler
Övriga filer Övriga filer

Denna tabell kommer att kompletteras med inledningar och sammanfattningar så snart det är möjligt.