Lathund: Prickar (enligt regler gällande från 020901)

 

De kompletta reglerna finns att hämta hos SBF: http://www.bridgefederation.se/welcome/sysregler20020812.pdf

 

Nedan kommer en liten exempelsamling av öppningsbud och hur många prickar de får  - i alla fall hur många som jag tropr att det får!  Hör gärna av er om något verkar skumt (mailto:christer.enkvist@karobio.se).  Men först lite allmänna saker:

 

Om bud ändrar betydelse beroende på zon eller position så räknas den betydelse som genererar flest prickar.  Observera dock att öppningsbud i 4:e hand aldrig prickas!

 

I texten nedan används ibland frasen "oavsett fördelning", denna fras skall tolkas som "en annan kombination av fördelningar än någon av de andra exemplen - gärna bizarr och variationsrik".

 

Om det i texten nedan exempelvis står 8+hp så gäller detta även för händer som visar 11+hp och detsamma gäller givetvis färglängder.

 

Alla färgbud får innehålla mer information än nedan angivits utan att budet får en högre pricksumma, exempelvis 1¨ visande:

 

a) 17+

b) 11-13 balanserad

 

prickas ej hårdare bara för att man kan deklarera:

 

a) 17+

b) 11-13 balanserad med 4-korts ©/ª

 

För sangbud så gäller dock inte ovanstående fullt ut - om man med ett sangbud visar 4+kort i en viss färg (ex. man har alltdi 4-korts ª när man öppnar 1NT - jodå sådana system finns!) så måste handen alltid vara balanserad för att vara naturligt (dvs 0 prickar).

 

Om inget annat anges av tävlingsinbjudan/arrangör så gäller:

 

Brickor per rond

Nivå

Typ av tävling

Max antal prickar

0-7

C

Silvertävling

7

8+

B

Silvertävling

10

0-7

B

Guldtävling

7

8+

A

Guldtävling

obegränsat

 

 

Pricklista

 

Bud

Betydelse

Prickar

PASS

Oavsett betydelse, dock prickbelastas "svaren", dvs öppningsbuden i 3:e hand som vanligt - förutom om passet visar 15+, i detta fall är alla svar 0-prickade.

0

 

Bud

Betydelse

Prickar

1§

4+korts §, 0+hp

0

 

3+korts §, 8+hp samt alltid balanserad när man har 3-korts §

1

 

3+korts §, 8+hp men kan vara obalanserad med 3-korts §

2

 

2+korts §, 8+hp

3

 

1+korts §, 8+hp

3

 

0+korts §, 8+hp

3

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp

b) 8+hp och balanserad hand

3

 

a) 15+hp

b) 8+hp och 4+korts §

1

 

8+hp oavsett fördelning

3

 

0+hp och 4+korts ©

1

 

8+hp och balanserad hand

2

 

0+hp oavsett fördelning

3

 

Bud

Betydelse

Prickar

1¨

4+korts ¨, 8+hp

0

 

3+korts ¨, 8+hp samt alltid balanserad när man har 3-korts ¨

1

 

3+korts ¨, 8+hp men kan vara obalanserad med 3-korts ¨

2

 

2+korts ¨, 8+hp

3

 

1+korts ¨, 8+hp

3

 

0+korts ¨, 8+hp

3

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp

b) 8+hp och balanserad hand

3

 

a) 15+hp

b) 8+hp och 4+korts ¨

1

 

8+hp oavsett fördelning

3

 

8+hp och 4+korts ª

1

 

8+hp och balanserad hand

2

 

0+hp oavsett fördelning

5

 

0+hp, 4+korts ¨

2

 

Bud

Betydelse

Prickar

1©

4+korts ©, 8+hp

0

 

3+korts ©, 8+hp samt alltid balanserad när man har 3-korts ©

2

 

3+korts ©, 8+hp men kan vara obalanserad med 3-korts ©

3

 

2+korts ©, 8+hp

4

 

1+korts ©, 8+hp

4

 

0+korts ©, 8+hp

4

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp

b) 8+hp och balanserad hand

4

 

a) 15+hp

b) 8+hp och 4+korts ©

1

 

8+hp oavsett fördelning

4

 

8+hp och 4+korts §

1

 

8+hp och balanserad hand

3

 

0+hp oavsett fördelning

7

 

4+korts ©, 0+hp,

3

 

Bud

Betydelse

Prickar

1ª

4+korts ª, 8+hp

0

 

3+korts ª, 8+hp samt alltid balanserad när man har 3-korts ª

2

 

3+korts ª, 8+hp men kan vara obalanserad med 3-korts ª

3

 

2+korts ª, 8+hp

4

 

1+korts ª, 8+hp

4

 

0+korts ª, 8+hp

4

 

4+korts ª, 0+hp

3

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp

b) 8+hp och balanserad hand

4

 

a) 15+hp

b) 8+hp och 4+korts ª

1

 

8+hp oavsett fördelning

4

 

8+hp och 4+korts ¨

1

 

8+hp och balanserad hand

3

 

0+hp oavsett fördelning

7

 

Bud

Betydelse

Prickar

1NT

8+hp, balanserad hand (dvs 4333,4432 eller 5332)

0

 

8+hp, balanserad eller 4441

0

 

8+hp, balanserad men kan ibland vara 6322,5422,7222,4441 eller 5431. Observera att man oftare än 90% av öppningarna måste ha en balanserad hand.  TL är enligt lagen behjälplig vid beräkningar (uppskattningar).

0

 

8+hp, 4+korts § (exemplevis 1NT=5-5 §/¨)

1

 

8+hp oavsett fördelning

5

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp

b) 8+hp och 4+korts §

4

 

8+hp, 4+korts ª samt balanserad

0

 

8+hp, 4+korts ª samt balanserad eller 4441

1

 

0+hp, balanserad (eller någon av de 0-prickade varianterna)

1

 

0+hp, 4+korts §

2

 

a) 15+hp oavsett fördelning

b) 0+hp, 4+korts §

5

 

0+hp, oavsett fördelning

6

 

Bud

Betydelse

Prickar

2§

0+hp, 4+korts §

0

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp

b) 0+hp och 4+korts ¨

2

 

a) 15+hp oavsett fördelning

b) 0+hp och 4+korts ©

c) 0+hp och 4+korts ª

3

 

0+hp oavsett fördelning

3

 

0+hp, 4+korts ©

1

 

0+hp, vilken 4441-fördelning som helst

3

 

a) 0+hp, 4+korts §

b) 0+hp, 4+korts ©

3

 

a) 0+, 4+korts §

b) 15+

1

 

Bud

Betydelse

Prickar

2¨

0+hp, 4+korts ¨

0

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp

b) 0+hp och 4+korts ©

2

 

a) 15+hp oavsett fördelning

b) 0+hp och 4+korts ©

c) 0+hp och 4+korts ª

3

 

0+hp oavsett fördelning

3

 

0+hp, 4+korts ª

1

 

0+hp, vilken 4441-fördelning som helst

3

 

a) 0+hp, 4+korts ¨

b) 0+hp, 4+korts ª

3

 

Bud

Betydelse

Prickar

2©

0+hp, 4+korts ©

0

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp eller

b) 0+hp, 4+korts ª

2

 

a) 15+hp oavsett fördelning

b) 0+hp och 4+korts ©

1

 

0+hp oavsett fördelning

3

 

0+hp, 4+korts ª

1

 

0+hp, vilken 4441-fördelning som helst

3

 

a) 0+hp, 4+korts §

b) 0+hp, 4+korts ª

3

 

Bud

Betydelse

Prickar

2ª

0+hp, 4+korts ª

0

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp eller

b) 0+hp, 4+korts ª

1

 

a) 15+hp oavsett fördelning

b) 0+hp och 4+korts ¨

2

 

0+hp oavsett fördelning

3

 

0+hp, 4+korts ¨

1

 

0+hp, vilken 4441-fördelning som helst

3

 

a) 0+hp, 4+korts §

b) 0+hp, 4+korts ¨

3

 

Bud

Betydelse

Prickar

2NT

8+hp, balanserad hand (dvs 4333,4432 eller 5332)

0

 

8+hp, balanserad eller 4441

0

 

8+hp, balanserad men kan ibland vara 6322,5422,7222,4441 eller 5431. Observera att man oftare än 90% av öppningarna måste ha en balanserad hand.  TL är enligt lagen behjälplig vid beräkningar (uppskattningar).

0

 

8+hp, 4+korts § (exemplevis 2NT=5-5 §/¨)

1

 

8+hp oavsett fördelning

5

 

15+hp oavsett fördelning

0

 

a) 15+hp

b) 8+hp och 4+korts §

4

 

8+hp, 4+korts ª samt balanserad

0

 

8+hp, 4+korts ª samt balanserad eller 4441

1

 

0+hp, balanserad (eller någon av de 0-prickade varianterna)

1

 

0+hp, 4+korts §

2

 

a) 15+hp oavsett fördelning

b) 0+hp, 4+korts §

5

 

0+hp, oavsett fördelning

6

 

Bud

Betydelse

Prickar

3§

0+hp, 4+korts §

0

 

0+hp, 4+korts ¨

1

 

a) 0+hp, 4+korts §

b) 0+hp, 5+korts ©

3

 

0+hp, oavsett fördelning

3

 

Bud

Betydelse

Prickar

3¨

0+hp, 4+korts ¨

0

 

0+hp, 4+korts ª

1

 

a) 0+hp, 4+korts ¨

b) 0+hp, 5+korts ª

3

 

0+hp, oavsett fördelning

3

 

Bud

Betydelse

Prickar

3©

0+hp, 4+korts ©

0

 

0+hp, 4+korts ª

1

 

a) 0+hp, 4+korts ©

b) 0+hp, 5+korts ª

3

 

0+hp, oavsett fördelning

3

 

Bud

Betydelse

Prickar

3ª

0+hp, 4+korts ª

0

 

0+hp, 4+korts ¨

1

 

a) 0+hp, 4+korts ¨

b) 0+hp, 5+korts ª

3

 

0+hp, oavsett fördelning

3