Bidrag till Syskon

Denna sida innehåller anvisningar om hur material på Syskon skall presenteras, samt de verktyg och anvisningar som behövs för presentationer. Material kan dock sändas till redaktören i valfri form.

Presentationer
Mall (.dot)
Mall (.rtf)
Anvisningar för mall

Presentationer

Presentationen av materialet anpassas till de behov vi vill att SysKon ska fylla, nämligen att tillhandahålla kunskap, t ex att visa vad som står bakom en konvention eller ett system, samt hjälpa dem som söker efter goda lösningar på besvärliga budlägen eller kanske för att komplettera sitt system eller till och med pussla ihop ett nytt från grunden genom att utnyttja redan uppfunna hjul. Dessutom vill vi naturligtvis att så många som möjligt ska kunna ha glädje av sajten.

Det är dessa kriterier som styrt oss när vi valt format och stil för dokumenten samt den struktur i vilken de presenteras. Visst kan det bli knöligt att lösa alla de problem som uppstår för olika webläsare för att inte tala om olika plattformar. Macintosh presenterar exempelvis inte de färgsymboler vi vill använda, vilket är en av orsakerna till att vi eftersträvar att alltid ha en pdf-kopia för Acrobat Reader, som ju skall vara plattformsoberoende. Rtf-versionerna är framförallt till för att det ska vara enkelt att kopiera och klistra in för dem som bygger system med våra byggstenar.

I största möjliga utsträckning används normala bridgetermer och notation i beskrivningarna, men en del principer har fastlagts.

Färglängder bör anges efter följande modell:

1-3© 1-, 2- eller 3-korts hjärter.
4+© 4-korts eller längre hjärter.
=4© Exakt fyrkorts hjärter. Enbart ”4©” kan misstolkas som ett bud.

Fördelningar bör anges som:

(5431) för angiven fördelning med okända färger
5431 för preciserad fördelning i ordningen ª©¨§
54(31) Enligt samma princip, dvs. 5ª4© och 3¨1§ eller 1¨3§
54(xx) 5ª4© samt okänd lågfärgsfördelning

En del begrepp har definierats, så att redaktörerna ska kunna undvika att ha olika benämningar för samma saker.

Överbud är ett artificiellt kravbud i fiendens färg.
Kontrollbud är ett bud som visar kontroll i en färg.
Relä är ett (vanligen billigt och ofta anonymt) bud som artificiellt frågar partnern efter upplysningar, t ex Stayman på 1NT.
Överföring är ett bud som beskriver längd i en utpekad färg och ber partnern att normalt avge ett visst bud, vanligen billigaste bud.
Kommando innebär helt enkelt att man vill att partnern ovillkorligt skall avge ett visst bud, normalt det billigaste.

I löpande text vill vi undvika förkortningar och i stället använda vanliga ord. I tabelluppställningar kan ett begränsat antal förkortningar dock användas, för att få plats med informationen på rader i tabulerade uppställningar. Följande förkortningar är de som skall användas i sådana sammanhang:

Högfärg
ahö Andra högfärgen
Lågfärg
alå Andra lågfärgen
bal Balanserad
H Honnör  (ess, kung eller dam)
hp Honnörspoäng
inv Inviterande
öf Överföring
öh Öppningshand
sh Svarshand
mth Motståndaren till höger
mtv Motståndaren till vänster
NT Sang (No Trump)
D Dubbling
UD Upplysningsdubbling
RD Redubbling
p pass
RKCB Roman Key Card Blackwood
KCB Key Card Blackwood

 Normalt ska vi inte behöva presentera hela givdiagram utom möjligen enskilda eller kanske två händer. Vi använder färgsymbolerna ª,©,¨,§ snarare än sp, hj. ru. kl, samt NT för sang.

Korten anges som svenska E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2.

Dessutom ser vi gärna att så många bridgespelare som möjligt skickar in förslag på system och konventioner som skulle kunna platsa på SysKon. Använd gärna denna mall för att presentera bidragen, så blir vårt arbete enklare.

Länk till mall

Anvisningar för användande av mallen

Tillbaka upp

Anvisningar för makrohanteringen i Syskon.dot

Wordmallar fungerar bäst om man laddar ner dem till sin hårddisk och använder dem i Word.

Det finns två varianter av Syskons malldokument:

q        syskon.rtf som man kan öppna i Word och bearbeta för att sedan spara med lämpligt namn

q        syskon.dot som är avsedd att placera i Words mallkatalog, vanligen c:\Windows\Applikationsdata\Microsoft\Mallar. Därefter är det enkelt att i Word välja Arkiv->Nytt och syskon.dot.

Högerklicka på någon av länkarna ovan och välj ”Spara mål som…” samt placera dokumentet på lämpligt ställe på din hårddisk (syskon.dot i mallbiblioteket).

Mallen innehåller verktygsfältet ”Bridge”, som aktiveras automatiskt (eller via Verktyg -> Anpassa -> Verktygsfält).

Utöver ikonerna i verktygsfältet Bridge, kan man nyttja kortkommandon enligt följande:

Symbol(er)

Tangentkommandon

§

Alt-C

¨

Alt-D

©

Alt-H

ª

Alt-S

§/¨

Alt-L (Lågfärger)

©

Alt-M (Majors, högfärger)

§/ª

Alt-B (Black, svarta färger)

¨/©

Alt-R (Red, röda färger)

 Tillbaka upp