Information

Vad är Syskon?

I första hand en uppslagsbok, redovisande de hittills väl fördolda hemligheterna bakom experternas metoder, men också svenska folkets egna snillrika påfund.

Målet är också att vara en levande hemsida med tävlingar, problem, möjligheter till budträning med partnern, service i form av deklarationer och mycket mer.

Funktionaliteten
Syskon fungerar bäst med Internet Explorer. Vi skall arbeta med att förbättra den för andra web-läsare. Se tekniska data för mer information.

Att sända bidrag
Vi tar gärna emot bidrag, som kan vara ditt eget system eller en konvention du själv hittat på. Eller så kan du beskriva en konvention du läst om, eller tycker är bra, om du tycker att den bör finnas med på Syskon. I syskonskarans avsnitt medarbetare finner du email-adresser till redaktörer och medarbetare.

För att bidrag skall bli publicerade i den officiella delen av Syskon krävs två saker: Dels skall de presenteras med den mall som vi använder. Det krävs också att våra redaktörer, bedömer bidraget vara korrekt och av allmänt intresse. Under rubriken Presentationer på Syskon redogörs för övriga formella regler. Det finns även en kort anvisning för macrofunktionerna i mallen.

Om bidraget har mindre intresse eller är skrivet i annan form kan det publiceras på det vi kallar "Din avdelning", där vi har mindre krav på innehåll och format. Där kan alla vara med och dra på sig folkets spe eller jubel.

Hur man hittar på Syskon
Om du söker ett system eller en konvention kan du leta i filarkiven eller under respektive underavdelningar. Om din webläsare visar rubriker i filarkiven, kan informationen sorteras på dessa begrepp genom att du klickar på rubriken.

Ett bra sätt att får en överblick är att gå till översikt av filarkivet.

Under huvudrubrikerna System, delsystem och konventioner finns ytterligare information om vad som döljer sig i filarkiven.

Tillbaka upp