Ny uppdelning av konventioner - Mats Nilsland

Avdelningen konventioner i bridge är väldigt omfattande, särskilt som vi vill försöka ge er möjlighet att läsa i htm, rtf och pdf-format. Det blir en hel del att hålla ordning på. Vi arbetar för närvarande med att utöka antalet redaktörer på konventionsdelen. Jag återkommer om detta.

Vår preliminära uppdelning i offensiva, defensiva och motspelskonventioner kommer att utökas med avdelningarna konkurrensbudgivning och slambudgivning. Anledningen är att få det hela mer översiktligt. Det finns budkonventioner som varken kan sägas tillhöra offensiv eller defensiv budgivning, exempelvis slamkonventioner och konventioner i konkurrensbudgivning, till exempel Manco eller SOS redubbling.

Det är svårt att dra en gräns mellan offensiva, konkurrens och defensiva, men vi försöker.

Offensiva konventioner
Öppningsbud, svar och fortsattbudgivning ostört, förstås. Men även svar och återbud som påverkas av inkliv såvida inte konventionen är allmängiltig och kan förekomma även efter motståndarnas öppning.

Defensiva konventioner
Bud efter motståndarnas öppning och svar på dessa. Hit hör alla typer av försvar samt vanliga inkliv och upplysningsdubblingar och svar på dessa.

Konkurrens konventioner
Konventioner som används när båda sidor bjuder och kan förekomma oavsett vilken sidan som öppnat.

Den nya uppdelningen gör att vi får göra om numreringen på vissa redan publicerade bidrag. Det kan också innebära att redaktörerna får arbeta "över gränserna" ibland, vilket kanske spelar mindre roll.

Synpunkter på vår uppdelning kan skickas till Mats Nilsland