Om prickar
 

De officiella prickreglerna finns på www.bridgefederation.se/sysregler2000.PDF och är tämligen läsvärda.  Men för alla de som tvekar inför officiell text så kommer här en lite mer personlig betraktelse av prickreglerna, kanske en lathund för de som så önskar.

 

Bud som prickas är enbart öppningsbuden 1§-3ª.  D v s 3NT och högre öppningsbud får vara precis vad som helst när som helst.  Inkliv och svarsbud prickbelastas sålunda inte.

 

Hur många prickar?

Hur många prickar får då olika öppningsbud?  Svaret beror givetvis på vad budet betyder, grov sett så gäller följande

 

a)        antingen starkt (16hp+) eller har 4+kort i en utpekad färg.

b)        antingen starkt (16hp+) eller är balanserad.

c)         antingen naturligt eller balanserat

 

Dessutom får man 1 extra prick om ett öppningsbud på 1-läget kan vara svagare än 8hp.

 

Bud som varierar beroende på zon och/eller position

Öppningsbud som varierar beroende på zon och/eller position prickbelastas enbart som den variant som renderar flest prickar.  En specialregel värd att komma ihåg är att enbart öppningsbud i 1-3:e hand prickbelastas, d v s 0 prickar för alla öppningsbud i 4:e hand!

 

Exempel

Här är ett gäng vanliga öppningsbud och dess prickbelastning.  Om öppningsbud på 1-läget kan vara svagare än 8hp så blir det en extra prick.

 

Bud

Betydelse

Antal prickar

1§

4+§

0

1§

16+

0

1§

15+

3 (starka bud lovar minst 16hp!)

1§

Kan vara 3-korts

0 om man alltid har sanghand när man bara har 3-korts §. 3 prickar om man kan vara obalanserad när man har 3-korts §.

1§

Kan vara 2-korts §

2 om man alltid har sanghand när man bara har 2-korts §. 3 prickar om man kan vara obalanserad när man har 2-korts §.

1§

Kan vara 1-korts §

3 om man kan vara obalanserad när man har mindre än 2-korts ¨. Om man alltid är balanserad eller har 4441-fördelning när man har kort ¨ så får man endast 2 prickar.

1§

16+ eller 11-13NT

2

1§

15-17NT eller 11-16 obalans

3

1§

4+§ eller 17-19NT

2

1¨

4+¨

0

1¨

16+

0

1¨

15+

3

1¨

Kan vara 3-korts

0 om man alltid har sanghand när man bara har 3-korts ¨. 3 prickar om man kan vara obalanserad när man har 3-korts ¨.

1¨

Kan vara 2-korts ¨

2 om man alltid har sanghand när man bara har 2-korts ¨. 3 prickar om man kan vara obalanserad när man har 2-korts ¨.

1¨

Kan vara 1-korts ¨

3 om man kan vara obalanserad när man har mindre än 2-korts ¨. Om man alltid är balanserad eller har 4441-fördelning när man har kort ¨ så får man endast 2 prickar.

1¨

16+ eller 11-13NT

2

1¨

15-17NT eller 11-16 obalans

3

1¨

0-7

4 (d v s 3 plus 1 extra för att det är svagt)

2§

Enda krav

0 (alla bud som entydigt lovar 16+ är "nollade")

2§

5+§

0

2§

4+©

1

2§

Svagt med 6+¨ eller en/flera starka (17+) varianter

2

2¨

Svagt med 6+© eller ª

3

2¨

Svagt med 6+© eller ª eller en/flera starka (16+) varianter

3

2¨

4414 (singel ¨)

1

2©

5-4 i © och en lågfärg¨

0 (bud som lovar 4+ i bjuden färg är "nollade")

2©

5-5 i ©/¨ eller 5-5 i §/ª

3

2©

4414 (singel ¨)

0

2ª

Spärr i valfri färg

3

2NT

5-5 i §/¨

1

2NT

5-5 i §/¨ eller 5-5 i ©/ª

3

2NT

Spärr i § eller ¨

3

3§

Spärr i ¨

1

 

Vad gäller för konstiga Pass?

Om pass är entydigt starkt, d v s 16+, så prickbelastas inte svaren på passet (d v s 3:e hands öppningarna).  Är passet inte entydigt starkt så prickbelastas 3:e hands öppningsbud som vanligt.

 

Sanghänder, balanshänder och obalanserade händer

Det har visat sig vanskligt och svårt att definiera vad som är ett naturligt sangbud.  Den just nu gällande definitionen på ett naturligt sangbud är

 

"bud i sang som visar händer med enbart balanserade fördelningar (4-3-3-3, 4-4-3-2,5332) eller huvudsakligen sådana händer men därutöver även kan vara händer med en eller flera av fördelningarna 5-4-2-2, 6-3-2-2, 4-4-4-1."

 

I en naturlig sang får man alltså systematiskt plocka in exempelvis (4441) fördelningar men budet får ej enbart visa dessa, d v s "1N=balans eller (4441)" är 0 prickat men "1NT=(4441)" är 3-prickat.

 

Vad får spelas när?

Prickgränser och faktiskt allt som har med prickberäkning är upp till arrangören.  SBF:s rekommendationer är:

 

Nivå

Max prickar

Tävlingstyp

D

valfritt

Arrangören bestämmer själv vad som är tillåtet/förbjudet

C

8

Silvertävlingar med max 8 brickor per rond

B

10

Guldtävlingar med max 8 brickor per rond

A

ingen gräns

Guldtävlingar med minst 8 brickor per rond

 

Men som sagt, det är helt upp till arrangören att bestämma vilka regler som skall gälla.  Ovanstående nivåer används även för att klassificera sitt system, d v s ett C system har max 8 prickar, ett B system max 10 och har man fler än 10 prickar så har man ett A system.

 

Om fi spelar prickiga konventioner, vad sker då?

När fi spelar med prickiga system och konventioner så har man som motståndare i två fall rätt att titta på nedskrivna försvar.  Det första läget är när:

 

 

Skall man vara korrekt är det när motståndarna öppnar med ett så kallat "mörkt" öppningsbud, men det är alltsomoftast liktydigt med "minst 3 prickat".

 

Det andra läget är när motståndarna, efter den egna sidans öppningsbud i färg

 

 

eller om de

 

 

Observera att rättigheterna att se på skrivna försvar gäller i alla tävlingar!