Konventioner - startsida

En konvention är en överenskommelse i budgivning eller spel. Alla överenskommelser i paret måste deklareras för motståndarna. För att underlätta deklarationen av konventioner är det vanligt att man ger konventionerna namn. Ett exempel är Stenbergs 2 NT, där upphovsmannen Alvar Stenberg uppkallat svaret 2 NT som trumfstödsvisande efter partnerns högfärgsöppning efter sig själv. Konventionerna på Syskon är uppdelade i undergrupper.

Filarkiven i DHTML (Dynamic HTML) fungerar för de flesta. Om de inte fungerar, gå till HTML-versionen.

Respektive ansvarig redaktör/medarbetare har möjlighet att organisera inom gruppen. De sammanfattningar som finns redovisas i filarkiven.

Indelning av konventioner och mailadresser

Underavdelning Redaktör (mailadress)
Offensiva konventioner Peter Swensson
Konkurrensbudgivning Sven-Olov Flodqvist
Defensiva konventioner Bertil G Johnson
Slamkonventioner Anders Morath
Motspel Anders Wirgren

Filarkiv

Arkiv i DHTML Arkiv i HTML
Filarkiv alla konventioner i DHTML
Konventioner, offensiva
Konkurrensbudgivning
Konventioner, defensiva (försvar)
Slambudgivning
Motspel
Filarkiv alla konventioner i HTML
Konventioner, offensiva
Konkurrensbudgivning
Konventioner, defensiva (försvar)
Slambudgivning
Motspel