Defensiv konvention: ”Rubens advances”

 

Ursprung: Jeff Rubens beskrev de bakomliggande idéerna i The Bridge World i april 1981.

 

Skapat datum: 1981

 

Syfte: Tanken är använda det tillgängliga budutrymmet så effektiv och så snarlikt som möjligt i olika budlägen. Svarshanden till inklivshanden skall kunna visa alla färgen med både starka och svagare händer och inklivshanden skall kunna visa stöd till visade färger på tretricknivån. Utöver detta erhålls utökade möjligheter att differentiera sin stödbudgivning

 

Beskrivning

Färgbud under överbudet är naturligt och krav för en rond medan överbudet och de två närmaste färgbuden är överföring till närmast högre färg. Exempel

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1¨

1ª

pass

2§

Klöver och rondkrav

 

 

 

2¨

Hjärter

 

 

 

2©

Stöd

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1¨

2§

pass

2¨

Hjärter

 

 

 

2©

Spader

 

 

 

2ª

Stöd

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1ª

2¨

pass

2©

Spader och rondkrav

 

 

 

2ª

Klöver

 

 

 

3§

Stöd

Inklivshanden bjuder sedan negativt med att acceptera visad färg eller bjuda om sin egen färg. Övriga

 

Variationer: Det är givetvis möjligt att använda liknande principer i andra lägen, t ex vid svar på hoppande inkliv. Om vi låter 2NT visa klöver så kan det se ut så här

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1¨

2ª

pass

2NT

Klöver

 

 

 

3§

Hjärter

 

 

 

3¨

Stöd

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-01-18

Beskrivet av:

Peter Swensson