Defensiv konvention: Balancing Fishbein

Ursprung: Okänt - gradvis utvecklat från Harry Fishbeins försvar mot 3-öppningar.

Skapad: 1990-talet i nuvarande version.

Syfte: Avsikten är att förbättra precisionen i det balanseringsläge som uppstår efter en färgöppning och två pass.

Beskrivning

Färgbudet närmast över öppningsbudet sedan detta följts av två pass är en normal men begränsad upplysningsdubbling, dvs öppningsstyrka och minst tre kort i alla objudna färger. Dubblingen visar antingen en svagare hand, 9-12 hp, av samma typ eller en stark hand (17+ hp) oavsett fördelning. 1NT visar en balanserad hand med 9-12 hp och håll i öppningsfärgen.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson