Defensiv konvention: UD med fri fördelning/ELC

Ursprung: Som medveten metod kan denna teknik tillskrivas det italienska Blå laget.

Skapad: 1950-talet.

Syfte: Att utan restriktioner genast kunna visa egen öppningsstyrka när motståndaren till höger öppnar budgivningen.

Beskrivning

En upplysningsdubbling i de flesta moderna budstilarna lovar minst tre kort i var och en av de objudna färgerna eller avsevärda tilläggsvärden. Det finns emellertid en del internationella par som upplysningsdubblar för att visa öppningsstyrka utan krav på fördelningen.

Tillämpning: Den fortsatta budgivningen hanteras i stort sett som efter vanliga upplysningsdubblingar, men partnern tvingas givetvis vara mer återhållsam, eftersom dubblingen inte lovar anpassning i objudna färger.

Variationer: Equal Level Conversion (ELC) är i viss mån en tillämpning av den fria dubblingen. Det innebär att dubblingshanden kan återkomma med ett färgbud på samma nivå som partnerns svar utan att detta lovar mervärden.

Avarelli-Belladonna kombinerade denna dubblingsteknik med uteslutningsbud. Partnern besvarade alltså dubblingen med den färg han _inte_ ville spela.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson