Defensiv konvention: Ghestem

Ursprung: Utvecklad av den franske landslagsspelaren Pierre Ghestem för hans system Monaco.

Skapad: 1950-tal.

Syfte: Ghestem avser att systematisera motbudgivningen med konstruktiva 2-färgshänder.

Beskrivning

Överbudet, 2NT och 3§ används för att beskriva specifika 2-färgskombinationer:

    överbudet: högsta och lägsta

    2NT: båda lägsta

    3§: båda högsta

På 1§ är dock 2§ naturligt, medan 2¨ visar högfärgerna, 2NT hjärter och ruter och 3§ spader och ruter.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson