Defensiv konvention: Köpenhamn

 

Ursprung: Utvecklad av John Trelde.

 

Skapat datum: 1960-talet.

 

Syfte: Köpenhamnkonvensionen syftar till att man efter motpartens (naturliga) öppningsbud direkt skall kunna visa tvåfärgshänder.

 

Beskrivning

Efter motståndarnas öppningsbud används hoppinkliven 2NT, 3§ och 3¨ som tvåfärgsvisande (minst 5-5)  inkliv efter principen:

    2NT: båda lägsta

    3§: högsta och lägsta

    3¨: båda högsta

Tillämpning: Svarshanden prefererar färg på lämplig nivå eller frågar efter tvåfärgshandens styrka med överbud i öppningsfärgen. På styrkefrågan svarar inklivshanden stegvis:

1 steg: fler än 5 förlorare

2 steg: 5 förlorare

3 steg: färre än 5 förlorare

Variationer: De stegvisa svaren efter styrkefrågan kan modifieras efter tycke och smak och bör vara zonberoende för maximal effektivitet.

 

Version & datum:

1 - 2002-10-22

Beskrivet av:

Christer Enkvist