Defensiv konvention: Michaels

 

Ursprung: Utvecklad av Mike Michaels.

 

Skapat datum: 1960-talet.

 

Syfte: Avsikten är att systematisera motbudgivningen med 2-färgshänder, såväl konstruktivt som destruktivt.

 

Beskrivning

Ett direkt överbud i motståndarnas öppningsfärg visar en tvåfärgshand på så sätt att ett överbud i en lågfärg lovar båda högfärgerna och ett överbud i högfärg lovar andra högfärgen och endera lågfärgen.

I originalversionen var honnörsstyrkan begränsad till 5-11 hp över lågfärg i fördelaktig zon och minst 5-4 eller 4-5 i högfärgerna. För överbud i högfärg och i andra zoner krävdes 5-5-fördelning och honnörsstyrka omkring egen minimal öppningsstyrka.

Tillämpning: När överbudet visar kända färger, prefererarartnern på lämplig nivå. Bud i objudna färgen är naturliga.

Om en färg är okänd, är alla partnerns färgbud, oavsett nivå, preferanser. Inklivshanden förutsätts flytta över till sin andrafärg om partnern prefererar den tredje.

Partnerns 2NT är alltid rondkrav.

Variationer: Enligt Modifierad Michaels visar överbudet alltid den högsta objudna färgen och en lågfärg (den objudna efter lågfärgsöppning). På lågfärgsöppning används överbudet med hopp (dubbla överbudet) för att visa båda högfärgerna.

Svensk Michaels följer samma princip som Modifierad Michaels med den skillnaden att andrafärgen kan vara vilken som helst. Det dubbla överbudet visar båda högfärgerna men en starkare hand.

Dubbel Michaels kan tillämpas med vilken av varianterna som helst. Idén är att överbudet antingen är svagt (t.ex. ca 7 förlorare) eller betydligt starkare (t.ex. 4-5 förlorare).

Se också “Leaping Michaels“ mot svaga 2-öppningar.

 

Version & datum:

2 - 2002-10-22

Beskrivet av:

Bertil G Johnson