Defensiv konvention: Raptor

Ursprung: Okänt.

Skapad: Troligen sent 1980-tal.

Syfte: Raptor är avsedd att underlätta inblandning med en specifik handtyp: 4+ högfärg och längre lågfärg.

Beskrivning

Ett direkt inkliv med 1NT visar en fyrkorts högfärg och en normalt längre lågfärg. Erforderlig styrka är en fråga om överenskommelse inom paret.

Tillämpning: En färg är alltid känd och partnerns lägsta bud i den är sign-off.

När en lågfärg är känd, är överbudet i motståndarnas färg en svag fråga efter högfärgen. 2NT används för samma ändamål som krav.

När en högfärg är känd, är 2§ "passa eller korrigera". Överbudet är inviterande fråga efter lågfärgen och 2NT är krav.

Variationer: Flera olika svarsstrukturer förekommer.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson