Defensiv konvention: Recycling

Ursprung: Utvecklad av Bertil G Johnson utifrån sangförsvaret Trash.

Skapad: 1990-tal.

Syfte: Avsikten var att skapa ett flertydigt, både destruktivt och konstruktivt, motbudssystem mot färgöppningar för en- och tvåfärgshänder.

Beskrivning

Direkta inkliv från överbudet och uppåt är konventionella och beskriver endera av fyra (fem) handtyper:

    svaga enfärgshänder (svag 2-öppningsstyrka)

    goda enfärgshänder (ca 5 förlorare)

    tvåfärgshänder med sund öppningsstyrka (5-6 förlorare)

    starka tvåfärgshänder (ca 4 förlorare)

    (endast i pluszon) svaga tvåfärgshänder (ca 8 förlorare)

Principen är att de tre första buden (på 1§ alltså 2§, 2¨ och 2©) visar antingen enfärgshand i tangentfärgen eller tvåfärgshand i de båda följande (öppningsfärgen undantagen). Följande tre bud visar starka tvåfärgshänder i ordningen båda lägsta, högsta-lägsta och båda högsta.

På öppningsbud i högfärg tillkommer 2NT som "överföring" till ruter, vilket bryter tangentprincipen.

Tillämpning: Utan utgångsintresse mot de svaga varianterna bjuder partnern normalt tangentfärgen (om den är spelbar när den ingår i en tvåfärgshand). Inklivhanden korrigerar med andra varianter till den billigaste av sina två färger och till någonting annat (ofta lägsta sangbud) med den starka enfärgshanden.

När den extremt svaga tvåfärgsvarianten ingår, måste inklivshanden passera billigaste korrigering med en normalstark tvåfärgshand.

Har partnern invitstyrka eller bättre, visar detta med 2NT (ovillkorligt krav) eller med preferans till tvåfärgshanden.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson