Defensiv konvention: Svarsdubbling

Ursprung: Metoden ingick i Roth-Stone och upphovsmannen är Alvin Roth.

Skapad: 1950-talet.

Syfte: Avsikten är att ge partnern till den som upplysningsdubblar ökad flexibilitet när mellanhanden höjer öppningsfärgen.

Beskrivning:

En dubbling när partnern upplysningsdubblat och mellanhanden höjer öppningsfärgen är en upplysningsdubbling i retur och visar viss styrka utan självklart bud (oftast två tänkbara färger).

Tillämpning: Tekniken kan också appliceras andra liknande sekvenser, t.ex. om mellanhanden bjuder 1NT eller om partnern klivit in med ett färgbud i stället för dubbelt.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson