Defensiv konvention: Rubensohl på egen upplysningsdubbling

 

Ursprung: Rubensohl är utvecklad av Jeff Rubens, men denna tillämpning är av senare datum med okänd upphovsman.

 

Skapat datum: Troligen tidigt 1990-tal.

 

Syfte: Idén är att underlätta för partnern till den som upplysningsdubblar att beskriva sin hand.

 

Beskrivning

Som svar på partnerns upplysningsdubbling används överföringsbud.

Om tredje hand bjuder något annat än pass och redubbelt, gäller inte längre överföringsprincipen. På en redubbling används den däremot och pass är överföring till tangentfärgen.

Överföring till öppningsfärgen frågar efter håll i den, vilket dubblaren förnekar genom att acceptera överföringen eller bjuda färg.

Om dubblaren i andra lägen inte accepterar överföringen, visar detta avsevärda tillägg – minst två kungar över minimum.

 

Tillämpning: Efter överföringen kan dubblarens partner fortsätta budgivningen naturligt: ny färg och sangbud som inviter, överbudet som utgångskrav etc.

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson