Defensiv konvention: R.U.N.T.

Ursprung: Okänt.

Skapad: 1990-talet.

Syfte: Avsikten är att öka möjligheterna till inblandning efter motståndarnas öppning och samtidigt underlätta motbudgivningen med extremt starka händer.

Beskrivning

Ett direkt inkliv med 1NT visar endera av två handtyper:

    1) 0-10 hp med minst tre kort i objudna färger

    2) 19+ hp oavsett fördelning

Tillämpning: Partnern utgår från att det gäller den svaga handen och försöker primärt spärra.

Med den svaga typen bjuder inklivshanden inte igen – annat än höjning med 5-kortsfärg. Allt annat visar den starka handen.

Dubblas sanginklivet, redubblar partnern med de båda lägsta färgerna och passar för att visa en tvåfärgshand med den högsta färgen. I det senare fallet redubblar inklivshanden för att få höra den lägre färgen.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson